Vuoden 2009 kansalliset tuet on päätetty

Valtioneuvosto vahvisti 29.1.2009 Etelä-Suomen kansallisen tuen, pohjoisen tuen, ympäristötuen kansallisen lisäosan, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan, perunantuotannon kansallisen tuen ja sokerijuurikkaan kansallisen tuen vuoden 2009 tukiperusteet ja yksikkötukien tasot.

Valtioneuvosto vahvisti 29.1.2009 Etelä-Suomen kansallisen tuen, pohjoisen tuen, ympäristötuen kansallisen lisäosan, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan, perunantuotannon kansallisen tuen ja sokerijuurikkaan kansallisen tuen vuoden 2009 tukiperusteet ja yksikkötukien tasot.

Pitkässä, yli seitsemän kuukauden viljelyssä kasvihuonetuotannon tuki alenee kaikilla alueilla 0,1 euroa/m2 ja lyhyen, 2–7 kuukauden viljelyn tuki säilyy viime vuoden tasoisena. Etelä-Suomen erikoiskasvituki (tärkkelysperuna ja avomaanvihannekset) säilyvät viime vuoden tasoisina.

Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa jatkuu pääosin samanmuotoisena kuin viime vuonna. Ympäristötuen kansallista lisäosaa voidaan maksaa tukialueiden A ja B tiloille, joilla on tänä vuonna voimassa oleva ohjelmakauden 2000–2006 maatalouden ympäristötukisitoumus.

Pohjoisen tuen alueella pohjoinen hehtaarituki, yleinen hehtaarituki ja nuorten viljelijöiden tuki sekä Etelä-Suomen kansallisena tukena tukialueilla A ja B maksettavat kotieläintilan hehtaarituki ja Etelä-Suomen erikoiskasvituki (tärkkelysperuna ja avomaanvihannekset) säilyvät viime vuoden tasoisina.

Pitkässä, yli seitsemän kuukauden viljelyssä kasvihuonetuotannon tuki alenee kaikilla alueilla 0,1 euroa/m2 ja lyhyen, 2–7 kuukauden viljelyn tuki säilyy viime vuoden tasoisena.

Perunantuotannon kansallista tukea voidaan maksaa koko maassa enintään 303 euroa hehtaarilta. Tukea voidaan lisäksi korottaa 118 euroa hehtaarilta viljelyalalta, jolta viljelijä on tehnyt kirjallisen viljelysopimuksen perunan markkinoinnista. Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella voidaan maksaa korotettua tukea. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan sokerintuotantoon käytettävän sokerijuurikasalan perusteella enintään 350 euroa hehtaarilta.

Etelä-Suomen kansallista tukea arvioidaan maksettavan noin 9 000 tilalle ja pohjoista tukea lähes 35 000 tilalle. Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa maksetaan lähes kaikille peltoviljelyä harjoittaville tiloille. Perunantuotannon kansallista tukea arvioidaan maksettavan noin 1 900 tilalle.