Kasvihuoneyrittäjä väittelee tohtoriksi Aalto-yliopistossa

Kiteeläisen kauppapuutarhuri Pertti Luukkaisen väitöstilaisuus on perjantaina 9. päivänä marraskuuta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Luukkainen on kehittänyt mallin pk-yritysten strategiaprosessille.

– Strategiasuunnittelun aikajänne on lyhentynyt nopeasti ja se asettaa lisähaasteita erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Taloudellisessa ympäristössä tapahtuvien muutosten systemaattiseen seurantaan ja analysointiin on kiinnitetty liian vähän huomiota: strategiatyön tueksi tarvitaan uusia malleja ja työkaluja, toteaa KTM, MMM Pertti Luukkainen.

Tähän ongelmaan Luukkaisen Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tekemä väitöstutkimus hakee vastausta. Luukkainen kehitti väitöskirjassaan systemaattisen neliportaisen mallin, jonka perusteella yritys voi määritellä strategiansa analysoimalla järjestelmällisesti liiketoimintaympäristöä ja omaa toimialaansa. Mallin avulla yritys voi lisäksi sovittaa strategiansa kilpailukykyiseksi omien vahvuuksiensa perusteella.

Aiemmista tutkimuksista poiketen toimiala-analyysissä keskeisessä asemassa olevien toimialan sisäisten strategisten ryhmien tunnistamiseen sovelletaan mikroteoreettista tuotantofunktiota. Funktion avulla kuvataan erilaisten tuotantopanosyhdistelmien ja tuotoksen välistä riippuvuutta. Tuotantopanosten hinta- ja käyttösuhteet ovat ratkaisevia, kun yritys pyrkii taloudellisesti mahdollisimman hyvään tulokseen omassa liiketoimintaympäristössään.

Suomen kasvihuonetoimiala empiirisen analyysin kohteena

Strategiaprosessimallia sovelletaan tutkimuksessa voimakkaassa rakennemuutoksessa olevaan kasvihuonetoimialaan. Alalla on panostettu vahvasti tuotantotekniikan parantamiseen, satotasojen nostamiseen sekä sitä kautta kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen.

Tulosten perusteella alan kannattavuus on kuitenkin huonontunut tasaisesti 11 vuoden tutkimusjakson aikana. Menestysmittarina käytetty sijoitetun pääoman tuotto on laskenut koko toimialalla keskimäärin 16 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen mukaan tämä johtuu voimistuneesta tuontikilpailusta ja samanaikaisesta tuotantokustannusten nopeasta kohoamisesta.

Tuotantopotentiaalin lisääntyminen on aiheuttanut ylituotantoa suppeilla kotimaisilla markkinoilla ja viennin kehittämiseksi ei ole suunnattu riittävästi voimavaroja. Pelkästään satotasojen nosto tuotantoteknologiaa parantamalla ei ole strategiana riittävä parantamaan alan kannattavuutta. Tuotantokustannukset, tuotantovolyymit ja markkinat on jatkossa saatava kohtaamaan toisensa paremmin.

KTM, MMM Pertti Luukkaisen yrittäjyys -aineeseen kuuluva väitöskirja Strateginen ryhmä toimiala-analyysin osana – empiirinen tutkimus Suomen kasvihuonetoimialalta tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 9.11. klo 12.00 alkaen (Chydenia-rakennus, Stora Enso -sali, 3.krs, Runeberginkatu 22- 24, 00100, Helsinki).

Vastaväittäjinä toimii professori Risto Tahvonen (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT Puutarhatuotanto) ja kustoksena professori Arto Lahti.

Lue Puutarha-Sanomista nro 8/2011 artikkeli Luukkaisen Puutarhasta

”Kurkkua matalin kustannuksin”