Sirpa Pietikäinen: EU ei vaadi ostamaan puolalaisia kumiperunoita

EU:n direktiivi julkisista hankinnoista uudistetaan ensi vuoden aikana. Usein luullaan, että EU vaatii kilpailuttamaan julkisia hankintoja laadusta välittämättä vain hinnan perusteella. Tärkein peruste on kuitenkin kokonaistaloudellisuus.

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (EPP, kok) on mukana hankintadirektiivin uudistamistyössä. Hän toteaa, että EU:n kilpailutuslainsäädäntö antaa mahdollisuuden edistää myös vaikkapa lähiruokaa ja luomua.

– Ei pidä hyväksyä yliaikaisia, puolalaisia vakuumipakattuja perunoita tai rakennusurakoita, joita tekevät työntekijöiden oikeuksia polkevat yritykset. Vastaisuudessa myös sanktioita ja alihankkijan vastuuta tiukennetaan, Pietikäinen sanoo.

Paikallinen etu aina huomioon

– Huonolaatuisesta raaka-aineesta ei loihdi hyvää ruokaa edes suomalainen koulukeittäjä. Kokonaistaloudellisuus kärsii, jos ruokaa heitetään pois tai ruokalaan ei edes astuta. Samoin käy, jos hankintarahojen hyöty painottuu kauas omalta alueelta.

Kaupunkien, kuntien ja maakuntien tulisi valmistella hankintastrategia, jossa määritellään ne arvot ja kriteerit, joiden pohjalta hankintoja kilpailutetaan. Tämä Pietikäinen pistää poliitikkojen vastuulle.

Kokonaistaloudellisuus on laajempi käsite kuin hankintahinta. Parlamentin näkemyksen mukaan sosiaaliset ja ympäristölliset seikat tulisi aina ottaa huomioon kilpailutuksessa. Kaupungin olisi esimerkiksi mahdollista valita lähiruokaa, vaikka se ei olisikaan hinnaltaan kaikkein halvinta. Näin myös pk-yrityksillä on paremmat mahdollisuudet osallistua menestyksekkäästi kilpailutuksiin.

– Kilpailutuseriä tulisi jakaa pienempiin kokonaisuuksiin. Näin paikallisten tuottajienkin olisi mahdollista pärjätä hankintamarkkinoilla. Tämä on tärkeää myös kun pyrimme ulos talouskriisistä, Pietikäinen painottaa.

Julkisissa hankinnoissa liikkuvat suuret rahat

Viidennes koko Euroopan unionin alueen kokonaistuotannon arvosta liikkuu julkisten hankintojen kautta.

Pietikäisen mukaan on kansallinen kysymys, mitkä hankinnoista kilpailutetaan. Esimerkiksi Suomessa kilpailutuksen ulkopuolelle on rajattu muun muassa jätehuolto, poliisi ja vankilat. Joissakin EU-maissa taas sosiaalipalvelut ovat kilpailutuksen ulkopuolella, Pietikäinen kertoo.

Tulevaisuudessa myös innovatiivisuutta painotetaan julkisissa hankinnoissa: ongelmanratkaisuja voitaisiin myös kilpailuttaa, ei vain jo etukäteen tarkoin määriteltyjä hankintoja. (Ruokatieto)