Foodwest valittiin elintarvikekehityksen klusterin vetäjäksi

Foodwest on valittu vetämään elintarvikekehityksen klusteria vuosina 2007-2013 toimivassa osaamiskeskusohjelmassa. Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti torstaina uuden osaamiskeskusohjelman koordinaattoritahot.

Klusteriin kuuluvat Foodwest Oy Seinäjoelta, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus Turusta, Teknia Oy Kuopiosta ja Viikki Food Centre Helsingistä. Foodwest Oy:stä klusteria vetää osaamiskeskuksen johtaja MMM eMBA JUKKA LÄHTEENKORVA.

Elintarvikekehityksen klusterin tarkoituksena on kehittää suomalaista elintarviketeollisuutta ottaen huomioon kuluttajien odotukset ja kansainvälistymisen mahdollisuudet. Erityisesti aiotaan panostaa terveellisten ja turvallisten elintarvikkeiden kehittämiseen.

Päämääränä elintarviketeollisuuden kilpailukyky

Klusteri päämääränä on lisätä suomalaisen elintarviketeollisuuden ja sitä lähellä olevien toimialojen kilpilukykyä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Toiseksi klusteri haluaa edistää kuluttajan hyvinvointia elintarvikkeiden turvallisuuden ja terveellisen koostumuksen kautta sekä ottamalla huomioon erilaisten kuluttajaryhmien toisistaan poikkeavat tarpeet.

Elintarvikekehityksen klusteri on jakautunut maantieteellisesti kattavasti. Mukana olevat keskukset toimivat alueellisesti elintarviketuotannon kannalta keskeisillä alueilla ja pystyvät siten palvelemaan hyvin koko suomalaista elintarviketeollisuutta. (Finfood)