Uusi kasvinsuojeluaineluettelo saatavissa netistä

Evira on julkaissut Kasvinsuojeluaineet 2010 -luettelon, joka sisältää keskeiset tiedot kasvinsuojeluainerekisterissä 1.1.2010 olleista valmisteista. Kasvinsuojeluainerekisterissä oli vuoden 2010 alussa kaikkiaan 341 hyväksyttyä valmistetta, jotka sisälsivät yhteensä 156 eri tehoainetta. Kasvinsuojeluaineluettelo sisältää tiedot mm. valmisteiden sallituista käyttökohteista, terveys- ja ympäristöluokituksesta sekä mahdollisista varoajoista.

Julkaisun alussa on tilastotietoja rekisterissä olevista ja rekisteristä poistetuista kasvinsuojeluaineista sekä lista vuoden 2009 aikana hyväksytyistä valmisteista. Luettelossa on myös luvanhaltijoiden, alan viranomaisten sekä tutkimuslaitosten yhteystietoja.

Kasvinsuojeluaineet 2010 -julkaisu (pdf, 2 Mt) on ladattavissa Eviran internetsivuilta, johon vie alla oleva linkki:

Kasvinsuojeluaineet 2010 julkaisu

Julkaisua täydentää jatkuvasti päivitettävä liite Kasvinsuojeluaineluettelon päivitykset 2010, joka sisältää ajantasaiset tiedot vuoden 2010 aikana hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista, käyttökohteiden ja luokituksen muutoksista sekä rekisteristä poistettavista valmisteista.

Liite on saatavilla Eviran internetsivuilta, johon vie alla oleva linkki:

Kasvinsuojeluaineluettelon päivitykset 2010