Kesko palkittiin ympäristövastuun raportoinnista

Kesko palkittiin vuoden parhaana ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportoijana. Keskon raportointi arvioitiin tasokkaaksi sekä kirjallisissa raporteissa että internet-sivuilla. Kesko on menestynyt kilpailussa aikaisemminkin, vuosina 2001 ja 2002 se sijoittui ykköseksi ja viime vuonna hopalle. Kilpailun tulokset julkistettiin tiistaina OtaEco ¤04 -kongressissa Espoossa.

Yhdeksännen kerran järjestetyssä kilpailussa arvioitiin kokonaisraportoinnin tasoa kaikkiaan 156 organisaation osalta. Erillisiä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportteja oli arvioinnissa 61 kappaletta, kun vertailun alkaessa vuonna 1996 arvioitavia raportteja oli vain 12.

Tavoitteena ympäristön kannalta kestävä toiminta

Yrityksille ja julkisyhteisöille suunnattu ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportointikilpailun tavoitteena on kehittää ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportoinnin laatua ja käytäntöjä sekä lisätä yritysten ja organisaatioiden kiinnostusta raportointia kohtaan.

Kilpailun pyrkimys on kannustaa yrityksiä ja yhteisöjä yhä parempaan läpinäkyvyyteen, totuudenmukaisuuteen ja kattavuuteen raportoinnissaan. Tarkoitus on ennen kaikkea kannustaa eri tahoja kaikessa toiminnassaan ympäristön kannalta kestävään toimintaan.