Toholammilla yleisötapahtuma maatilan kiertotaloudesta

Toholammilla esitellään kiertotalouden keskittymää, kun Demeca Oy sekä WeKas Oy järjestävät avoimen yleisötapahtuman, jossa kerrotaan maatilojen mahdollisuuksista hyödyntää ravinteiden kierrätys omavaraiseen energiatuotantoon sekä liikennekaasun tuottamiseen.

Toivola Oy toimittaa WeKas Oy:lle syötteitä Demecan biokaasulaitokseen.

Maaseudulle Toholammille on kehitetty kiertotalouden keskittymä, jossa maatilan biokaasulaitos tuottaa liikennekaasua ja energiaa yhdyskuntajätteistä sekä karjanlannasta. Avoimessa yleisötapahtumassa esitellään kiertotalouden keskittymää, jossa kerrotaan maatilojen mahdollisuuksista hyödyntää ravinteiden kierrätys omavaraiseen energiatuotantoon sekä liikennekaasun tuottamiseen.

Maatilan lannasta ja sivuvirroista sekä yhdyskuntajätteistä tuotetaan energiaa ja liikennekaasua, joka samalla vähentää merkittävästi lannasta ja jätteistä syntyviä hajuhaittoja. Biokaasulaitosprosessin ansiosta maatilan lannoitelasku pienenee, sillä liukoisen typen määrä kasvaa biokaasulaitosprosessissa jopa 20–30 prosenttia raakalantaan verrattuna.

WeKas Oy:n toimitusjohtaja Ilpo Wennström kertoo, että biokaasun tankkaajien määrä on ylittänyt odotukset.

– Hanketta kohtaan on muodostunut suuri mielenkiinto, sillä ympäristöasiat ovat ajankohtaisia. Maatilojen mahdollisuudet sekä biokaasuprosessilla saavutettu ympäristöhyöty on noteerattu niin valtion, kuntien kuin yritysten toimesta.

Demeca Oy:n myyntijohtaja Sami Vinkki kertoo, että hankkeen toteutuminen on ollut merkittävä askel Keski-Pohjanmaan maakunnalle, sillä biokaasuntuotanto paikallisesti luo elinvoimaa maaseudulle ja koko maakunnalle sekä biokaasun tankkausaseman ansiosta liikenteen päästöt vähenevät.

– Biokaasulaitoksen energiatuotannon lisäksi maatilan on mahdollista saada uutta liiketoimintaa tuottamalla liikennekaasua ja hyödyntää tehokkaasti maatilan ravinnekierto kokonaisuudessaan, sanoo Vinkki.

Yleisötapahtuma järjestetään perjantaina 25.08.2023 klo 11-15 osoitteessa Härkänevantie 465, Toholampi.