141:n sopimus hyväksyttiin valtioneuvostossa

Valtioneuvosto päätti torstaina Suomen esityksestä Etelä-Suomenkansallisten tukien tukiohjelmaksi. Ehdotuksen mukaan kansallisten tukienkokonaistaso pysyy vuosina 2004 – 2007 lähes ennallaan tai nousee hieman. Kasvihuonetuki A- ja B-alueilla tulee olemaan 11,4 euroa neliömetri. Puutarhatuotteiden varastotuet tulevat olemaan enintään 14,5 euroa tai 10,1 euroa kuutiometriä kohden riippuen siitä, onko varastossa lämpösäätelyjärjestelmä vai ei.141:n mukaista kasvihuonetukea on käytettävissä ensi vuonna 19,5 miljoonaa euroa ja varastotukea 1,18 miljoonaa euroa

Etelä-Suomen kansallinen tuki eli 141-tuki alenee vaiheittain 133miljoonasta 94 miljoonaan euroon ja ympäristötuen lisäosa alenee 65miljoonasta 55 miljoonaan euroon. Se korvataan korottamalla Etelä-Suomenluonnonhaittakorvausta eli LFA-tukea 49 miljoonalla eurolla vuodessavuosina 2005 – 2007. Tukien yhteismäärä on kuluvana vuonna 198 miljoonaaeuroa, ensi vuonna 189 miljoonaa, vuonna 2005 204 miljoonaa, 2006 201miljoonaa ja 2007 198 miljoonaa euroa. Lisäksi LFA-tukea korotetaan kokomaassa vuodesta 2005 lähtien. Koko maan korotukseen arvioidaan tarvittavan116 miljoonaa euroa.

Tukiohjelmaesitys lähetään tämän jälkeen Euroopan komissiolle.Tukiohjelmaan sisältyy tukialueilla A ja B maksettavat tulotuetkotieläintaloudelle, kasvihuonetuotannolle ja puutarhatuotteidenvarastoinnille, maatalouden kansallinen ympäristötuen lisäosa sekäkorotetut investointituet, nuorten viljelijöiden tuki ja tekninen tuki.

Kasvihuonetuki A- ja B-alueilla tulee olemaan 11,4 euroa neliömetri. Puutarhatuotteiden varastotuet tulevat olemaan enintään 14,5 euroa tai 10,1 euroa kuutiometriä kohden riippuen siitä, onko varastossa lämpösäätelyjärjestelmä vai ei.141:n mukaista kasvihuonetukea on käytettävissä ensi vuonna 19,5 miljoonaa euroa ja varastotukea 1,18 miljoonaa euroa.

Investointiin tukea jopa 70 prosenttia

Kiisteltyjä investointitukia korotetaan nuorille viljelijöillä maksimissaan70 prosenttiin ja muille viljelijöillä 65 prosenttiin investoinninkustannuksista. 141-tulotukea saavilla sektoreilla sovelletaaninvestointeihin maaseudun kehittämisasetuksen sallimia enimmäistasoja.Korotettujen investointitukien tavoitteena on kasvattaa keskimääräistätilakokoa ja edistää uusien tekniikoiden käyttöönottoa tuotannossa.Investoinnit suunnataan perheviljelmien kehittämiseen. Nuortenviljelijöiden aloitustuki ja lainaosuus kotieläin- ja kasvihuonetilojenosalta nousevat nykyisestä 22 000 eurosta 30 000 euroon.

Valtioneuvoston tukiohjelmaesitys toteaa menettelyn, miten tuen jatkostavuoden 2007 jälkeen päätetään: ”Suomen viranomaiset toimittavat komissiolletietoa tukien vaikutuksista ja toimeenpanosta ennen vuoden 2006 loppua,jonka perusteella vuoden 2007 jälkeen sovellettavat tukitasot ja tukienmuutokset päätetään ottaen huomioon yhteisen maatalouspolitiikan kehitys javuoden 2006 jälkeen voimaan tulevat uudet maaseudun kehittämisohjelmat.”