EU:n maatalouspolitiikka sopuun – Etelä-Suomen kasvihuonetuet ratkaisuun heinäkuussa

EU-maat pääsivät 26. kesäkuuta sopuun unionin yhteisen maatalouspolitiikanuudistamisesta. Uudistuksen mukaan valtaosa EU:n kokonaan rahoittamista maataloustuista irrotetaan tuotannosta. Ministeri Juha Korkeaoja kuitenkin muistuttaa, että tuotannon tulevaisuus edellyttää myös tyydyttävää lopputulosta Etelä-Suomen artikla 141-tuen jatkosta, sillä tämä artikla mahdollistaa Etelä-Suomessa kotieläintalouden, kasvihuonetuotannon ja puutarhatuotteidenvarastoinnin tuet. Unionin yhteisen maatalouspolitiikan ratkaisun jälkeen Suomi jatkaa neuvotteluja komission kanssa. Komissaari Franz Fischlerin kanssa on sovittu, että artikla 141-neuvottelut saatetaan päätökseen heinäkuun loppuun mennessä.

Ratkaisun arvioidaan pienentävän suomalaisen maatalouden tuloja noin 7miljoonaa euroa vuodessa. Menetykset olisivat olleet noin 85 miljoonaaeuroa, jos komission alkuperäinen esitys olisi mennyt läpi. Uudistuksessasovittiin myös maaseudun kehittämisvaroja lisäämisestä sekä useista muistapienemmistä muutoksista.

Maa- ja metsätalousministeri JUHA KORKEAOJAN (kesk.) mukaan EU:nmaatalousuudistuksesta saavutettu tulos on Suomen kannalta sellainen, ettäsen kanssa voidaan elää. – Myönteistä kokonaispaketissa oli se, että siinätunnustettiin Suomen ongelmat, vaikka niitä ei korvattu kokonaan.Viljelijöiden kannalta olennaista on, että ratkaisun syntyminen osaltaanpoistaa pitkään jatkuneen epävarman tilanteen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusjärjestön MTK:n mukaan nyt syntynytratkaisu on Suomen kannalta parempi kuin komission alkuperäinen esitys.Suomelle jäi kuitenkin paljon korjattavaa kansallisella tuella ja muillakansallisilla järjestelyillä. MTK haluaa, että neuvottelut maa- jametsätalousministeriön kanssa aloitetaan välittömästi.

Tukien irrottaminen tuotannosta vain osittain luo Korkeaojan mukaan luoedellytyksiä tuotannon jatkuvuudelle. Suomi saa edelleen maksaa noinkolmanneksen tuista tuotantoon sidottuna. Tämä ei täysin vastaa Suomentavoitteita, mutta on kokonaisuuden kannalta ministerin mukaan kohtuullinenkompromissi.

141-neuvotteluilta odotetaan paljon

Korkeaoja muistutti, että tuotannon tulevaisuus edellyttää tyydyttäväälopputulosta Etelä-Suomen niin sanotun 141-tuen jatkosta. Myös MTKpainottaa tämän ratkaisun tärkeyttä. Suomi jatkaa 141-neuvotteluja jakomissaari FRANZ FISCHLERIN kanssa on sovittu, että neuvottelutulos syntyyheinäkuun loppuun mennessä. Nyt voimassa oleva tukiohjelma päättyy tämänvuoden lopussa

Etelä-Suomessa kotieläintalouden, kasvihuonetuotannon ja puutarhatuotteidenvarastoinnin tuet maksetaan liittymissopimuksen 141 artiklan perusteella.Artikla mahdollistaa kansallisten tukien maksamisen, jos muidenkansallisten ja EU:n politiikkaan kuuluvien toimenpiteiden jälkeen Suomenmaataloudelle aiheutuu unioniin liittymisestä johtuvia vakavia vaikeuksia.