EU ei vielä

EU:ssa ei saatu maanantaina aikaan päätöstä uuden geenimuunnellun maissin mahdollisesta hyväksymisestä unionin markkinoille. Virallista EU:n sääntelykomitean äänestystä asiasta ei pidetty, koska useat jäsenvaltiot halusivat lisäaikaa selvittääkseen saamaansa uutta tietoa. Komitean jäsenten tietoon oli tullut uusi brittiläinen tutkijaraportti, jonka mukaan Monsanton tekemät riskianalyysit gm-maissista olivat puutteellisia.

Sääntelykomitean piti kokouksessaan äänestää maatalousbioteknologian suuryrityksen Monsanton gm-maissista Mon863. Jos kokous olisi puoltanut määräenemmistöllä komission ehdotusta, kyseistä gm-maissia olisi voinut tuoda EU:n ulkopuolelta käytettäväksi prosessointiin tai eläinten rehuksi, mutta ei viljeltäväksi tai ihmisravinnoksi.

Suomi kannatti komission ehdotusta

Epävirallisessa äänestyksessä Suomi, Hollanti, Iso-Britannia ja Viro kannattivat komission esitystä hyväksyä gm-maissi. Muuta maat joko vastustivat hyväksymistä tai eivät ilmaisseet kantaansa. Brittitutkimuksen takia muun muassa Ruotsi perui aiemman gm-maissille myönteisen kantansa.

Komitea ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen ja riippuen komiteassa saavutetusta tuloksesta, se voi siirtää asian ministerineuvostolle.

Bioturvayhdistys pitää Suomen toimintaa vastuuttomana

Kansalaisten Bioturvayhdistyksen mukaan Suomen linja gm-maissiäänestyksessä oli vastuuton. Samoin yhdistys arvostelee tiedotteessaan Suomen gm-kannan muodostuksen olevan epädemokraattista.

– Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön edustajat vetävät täysin omaa linjaansa. Ministeri JUHA KORKEAOJA (kesk.) ei ole onnistunut antamaan eduskunnan suurelle valiokunnalle mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja tarjoamaan riittäviä tietoja.

Bioturvayhdistyksen mukaan myös komissio polkee demokratiaa yrittäessään saada kerta toisensa jälkeen jäsenmaita ehdotuksensa taakse.– Gm-ruuan pakkosyöttäminen eurooppalaisille kuluttajille ja turvallisuushuolien lakaiseminen maton alle on lyhytnäköistä toimintaa, yhdistys toteaa tiedotteessaan.