Merkittäviä korotuksia investointitukiin

Hakukiellossa olleiden maatalouden investointitukien haku käynnistyi toukokuun 24. päivänä. Tukikohteet säilyvät pääosin ennallaan. Tukitasot nousevat merkittävästi 141-ratkaisun johdosta. Tämä toteutuu niin, että avustusten osuus kokonaistuesta on aiempaa suurempi. Hakukiellon purkaminen on käynnistänyt useita kasvihuonelaajennuksia.

Kasvihuonetuotannossa tuotantorakentamisen tuet nousevat 50–60 prosenttiin hyväksytyistä kustannuksista. Nousua on 10–20 prosenttia.

Kasvinviljelyssä ja avomaan puutarhataloudessa investointituki säilyy pääosin ennallaan. Poikkeuksena ovat 141 artiklan mukaista varastointitukea saavien puutarhatuotteiden varastot, joiden tuki nousee 50–60 prosenttiin. Samoin 50–60 prosenttiin kohoaa tuki puutarhatilojen sadonkorjuukoneiden hankintaan sekä perunan ja sokerijuurikkaan nostokoneiden hankintaan yhteiskäyttöön.

Tukikohteista on poistettu muun muassa konehallit ja asuntotilojen hankinta sekä maatalouden koneista muut kuin sadonkorjuukoneet. Maanostolainan korkotuki laskee 15 prosentista 5 prosenttiin.

Tuettaville kustannuksille on tulossa tiukennuksia aiempaan käytäntöön verrattuna. Tuettavaksi tuotantorakennusinvestointien enimmäiskustannukseksi esitetään 550 000 euroa, jos investoinnin toteuttaa yksi maaseutuyritys. Korkotukilainoissa huomioon otettava kahden maaseutuyrityksen investoinneissa tuettavan kustannuksen yläraja on 825 000 euroa ja kolmen tai useamman maaseutuyrityksen investoinneissa 1,1 miljoonaan euroon. Avustuksen määrä lasketaan aina 550 000 eurosta. Lainan määrä voidaan laskea enimmäismäärien mukaisista kustannuksista. Kyseisiä enimmäismääriä sovelletaan kumulatiivisesti vuoden 2006 loppuun saakka haettuihin tukiin. Maanostoja varten on oma 550 000 euron vastaava rajansa.

  Korkotukilainan enimmäismäärä, prosenttia. Avustuksen enimmäismäärä prosenttia Enimmäistukitaso, prosenttia (avustus ja lainaan liittyvä tuki yhteensä)
Kasvihuonetuotannon investoinnit 55 (nuorille 1.)
70 (muille)
45 (nuorille)
30 (muille)
60 (nuorille)
50 (muille)
Kasvihuonetuotantoa palvelevat lämpökeskukset 70 20 40
Avomaan vihannesten
tuotevarastot (141)
55 (nuorille)
70 (muille
45 (nuorille)
30 (muille)
60 (nuorille)
50 (muille)
Avomaan puutarha-kasvien sadonkorjuu-koneet 55 (nuorille)
70 (muilla)
45 (nuorille)
30 (muille)
60 (nuorille)
50 (muille)
Muut avomaan puutarhatalouden investoinnit 70 20 (nuorille)
15 (muille)
40 (nuorille)
35 (muille)

1) Alle 40-vuotiasta viljelijää pidetään nuorena, edellyttäen, että hänen tilanpidon aloittamisesta ei ole kulunut viittä vuotta.