Metsämarjat talteen EU:n tuella?

Suomessa pitäisi saada aikaan EU:n tukijärjestelmä metsämarjojenpoimintaan. Tukitarve olisi vuosittain noin 3 miljoonaa euroa, arvioiMetsämarja- ja sienialan erityistoimet -työryhmä.

Työryhmä ehdottaa myös useita muita toimia, jotka liittyvät muun muassarahoitusjärjestelmiin, jalostuksen ja markkinoinnin tukeen,varastointitukeen, metsämarjojen talteenoton ja käytön edistämiseen sekäverotukseen. Työryhmä luovutti muistionsa maa- ja metsätalousministeriRAIMO TAMMILEHDOLLE keskiviikkona.

Poimijoita ei ole tarpeeksi

Metsämarjojen poimintahinta on selvästi laskenut Suomen EU-jäsenyydenaikana. Näin ollen metsiin ei enää ole riittänyt poimijoita entiseentahtiin ja poiminnan väheneminen onkin metsämarja-alan suurin ongelma,työryhmä toteaa.

Metsämarjoja poimitaan Suomessa vuosittain noin 50 miljoonaa kiloa, jostanoin kolmasosa tulee myyntiin. Metsäsieniä poimitaan vuodessa noin 6miljoonaa kiloa, josta noin kuudesosa tulee myyntiin. Metsämarja- jasieniala on kansantaloudellisesti merkittävä tekijä erityisesti Pohjois- jaItä-Suomessa, työryhmä muistuttaa. Näillä alueilla kerätään vuosittainkolme neljäsosaa kauppaan tulevista metsämarjoista ja sienistä.

Verotus liian ankaraa

Metsämarja- ja sienialan tuotteiden kohtuullinen tuontisuoja poistui SuomenEU-jäsenyyden myötä, ja tuonti alkoi selvästi lisääntyä. Lisääntynyt tuontivaikeuttaa kotimaisen raaka-aineen markkinoita, työryhmä muistuttaa.Kotimaista metsämarjaa välittävien ja jalostavien yritysten kannattavuus onhuonontunut.

Suomen korkea verotus vaikuttaa kielteisesti metsämarjojen jamarjavalmisteiden menekkiin. Alaa kohtelee ankaralla kädellä arvonlisäveronlisäksi erityisesti virvoitusjuomavero. Se määräytyy laimennussuhteenmukaan ja kohtelee epäoikeudenmukaisesti metsämarjoista valmistettujatäysmehuja, joiden laimennussuhde on usein 1:7.

Metsämarja- ja sienialan erityistoimet -työryhmässä olivat edustettuinamaa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain KeskusliittoMTK, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC,Elintarviketeollisuusliitto ja Arktiset Aromit ry.