Ruokaperunaa 8 % viime vuotta vähemmän

 

ruokaperuna_15.10.2014_0 (1)

Lokakuun puolivälissä maatilojen varastoissa oli ruokaperunaa 191 miljoonaa kiloa. Määrä on 17 miljoonaa kiloa viimesyksyistä pienempi. Yhteenlaskettu ruoka- ja ruokateollisuusperunan varastomäärä oli 240 miljoonaa kiloa, vähennystä viime syksyyn kolme prosenttia. Tiedot perustuvat Tiken (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) tekemään tilastoon, jossa selvitetään maatilojen ruokaperunavarastoissa olevan perunan määrää kahdesti vuodessa.

Tämän syksyiset ruoka- ruokateollisuusperunan varastomäärät ovat selvästi keskimääräistä syksyä alemmat. Katovuotta 2012 lukuun ottamatta edellisen kerran varastossa oli yhtä vähän perunaa vuonna 2008.

Tänä kesänä ruoka- ja ruokateollisuusperunan viljelyalat vähenivät vuoteen 2013 verrattuna. Kyselyyn kuuluvia tiloja, joilla ruoka- ja ruokateollisuusperunaa oli yli kaksi hehtaaria, oli 709. Tilojen lukumäärä väheni kahdella prosentilla ja ala viidellä prosentilla (-487 ha). Tämän lisäksi perunan satotaso oli edellisvuotta alhaisempi, joten varastomäärien lasku johtui sekä viljelyalan että satotason laskusta. Satotaso jäi alle 30 tonnin hehtaarilta.

Pohjanmaa perunanviljelyn ydinaluetta

Pohjanmaan ELY-keskusten alueet ovat perinteisesti olleet perunantuotannon ydinaluetta. Ruokaperunan varastoista 60 prosenttia eli 111 miljoonaa kiloa oli Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella ja viidennes Etelä-Pohjanmaalla.

Viimesyksyisiin varastomääriin verrattuna suurin kilomääräinen vähennys oli Pohjanmaalla, jossa ruokaperunan varastomäärä oli vajaa 10 miljoonaa kiloa viime lokakuista pienempi. Tosin myös ruokaperuna-ala oli 118 hehtaaria viime vuotta pienempi. Eniten ruokaperunan viljely väheni kuitenkin Pohjois-Pohjanmaalla, jossa ala jäi 136 hehtaaria viimevuotista pienemmäksi.

Tilaston taustaa

Ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljelevät tilat ja niiden tuotantoalat saatiin maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä. Ruokaperunan varastokysely suunnattiin lokakuun puolivälissä tiloille, joilla ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljeltiin yli 2 hehtaarin alalla. Sen mukaan ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljeli tänä vuonna 709 tilaa, ja viljelyala oli 11 882 hehtaaria. Ruokaperunan varastokysely tehtiin otantana 348 tilalle satotutkimuksen yhteydessä. Vastausprosentti oli 82. Varastokysely toistetaan samalle viljelijäjoukolle tammikuun puolivälissä.