Hallitus haluaisi ruuantuotannosta kuluttajalähtöisempää

Hallitus on antanut eduskunnalle selonteon ruokapolitiikasta. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan mukaan ruokapolitiikan tulisi muuttua entistä kuluttajakeskeisemmäksi.

Keinoja olisivat muun muassa tutkimuksen ja innovaatioiden tukeminen sekä suomalaisen ruokaketjun varmistettu jäljitettävyys ja vastuullisuusjärjestelmä. Alkutuotannossa kuluttajalähtöisyyttä voitaisiin lisätä sopimusviljelyllä.

Selonteossa lähdetään siitä, että ruokaan liittyvä kulttuuri ja osaaminen ovat keskeinen osa sivistystä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Suomalaisen ruuan kilpailukykynä pidetään tuoreutta, terveellisyyttä ja vastuullista tuotantoa. Hallitus haluaa tukea ruokakasvatusta, terveyttä edistäviä ruokavalintoja sekä luomu- ja lähiruokaa.

Luomun kattojärjestö saisi hankerahaa

Anttila puhui selonteon lehdistötilaisuudessa Helsingissä paljon luomuruuasta, jonka edistämiseen ministeri lupasi hankerahoitusta, mikäli ala saa luotua itselleen kattojärjestön.

– Yritän luoda näin painetta alalle, jotta se kokoaisi tällaisen sateenvarjo-organisaation, Anttila toteaa.

Anttilan mukaan luomutuotantoa voitaisiin merkittävästi lisätä Suomessa. Selonteossa korostetaan, että luomu- ja lähiruokaa halutaan edistää erityisesti julkisissa hankinnoissa. Jo nyt tilaajat voivat asettaa julkisissa hankinnoissa kriteereiksi terveyden, turvallisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan.

Johtamistaidoilla kilpailukykyä ja vientiä

Ruokapolitiikassa mainittiin myös kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen. Anttilan mukaan Suomessa ruuantuotantoa ja sen vientiä tulisi lisätä ja tuotannon täytyisi kehittyä kilpailukykyisemmäksi. Keinoja kilpailukyvyn parantamiseen olisivat paitsi tutkimuksen tukeminen myös ruoka-alan yritysten liikkeenjohdollisten taitojen parantaminen.

Eduskunnalle annettu selonteko pohjautuu pääministeri Matti Vanhasen vuonna 2009 tilaamaan ruokastrategiaraporttiin. Esitys kansalliseksi ruokastrategiaksi valmistui kesäkuussa.

Eduskuntaesittelyn jälkeen selonteko menee valiokuntakäsittelyyn, josta mahdollisesti saadaan uusia linjauksia vaalien jälkeisen uuden hallituksen hallitusohjelmaan. (Ruokatieto)