Luonnonvarakeskus aloittaa 1.1.2015

lukeVuoden alussa toimintansa aloittava Luonnonvarakeskus Luke kokoaa yhteen ainutlaatuisen vahvan ja poikkitieteellisen metsä-, maa- ja elintarviketalouden sekä riista- ja kalatalouden alan osaamisen. Yhdistyvien laitosten tietovarannot ovat valtava pääoma, joka avaa tutkimukselle uusia mahdollisuuksia.

Luonnonvarakeskus Luken muodostavat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalvelut.

Uuden tutkimus- ja asiantuntijaorganisaation tehtävänä on uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan sekä hyvinvoinnin ja maaseudun elinvoimaisuuden edistäminen. Luonnonvarakeskus tukee yhteiskunnan päätöksentekoa ja tuottaa ruokaan sekä uusiutuviin luonnonvaroihin liittyviä tilastoja. Lisäksi tutkimuslaitos hoitaa viljeltävien kasvien, tuotantoeläinten ja metsäpuiden perinnöllisen monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä tehtäviä.

Luke kokoaa huippututkimuksen osaamisen

Luonnonvarakeskuksen tavoitteena on vahvistaa ruokaan ja uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvää tutkimusta ja asiantuntemusta, joita tarvitaan tulevaisuuden biotalouden ja siihen perustuvan hyvinvoinnin rakentamiseen.

Vuoden alussa Luken pääjohtajana aloittava Mari Walls kiittelee yhdistyvien laitoksien vahvoja asiakkuuksia. Kun ne yhdistetään, saadaan aikaan uutta.

– Luke kokoaa huippututkimuksen ja keskittyy uudentyyppisten kumppanuuksien rakentamiseen erityisesti metsä- ja elintarvikesektorille. Laitosten omat, historialliset tietovarannot ovat myös valtava pääoma, joka on saatava tehokkaaseen käyttöön.

Näkyvä yhteiskunnallinen keskustelija

Mari Walls toivoo uudelta tutkimuslaitokselta näkyvää roolia yhteiskunnallisessa ja kansainvälisessä keskustelussa.

– Haluamme yhdessä asiakkaittemme kanssa rakentaa kansainvälisesti näkyvän Luonnonvarakeskuksen, joka toimii aktiivisesti luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden ratkaisujen alalla.

Vaikuttava biotalouden ratkaisujen kehittäminen edellyttää avointa vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.

– Luken logo on raikkaan moderni ja vuoropuheluun kutsuva. Haluamme tutkimusosaamisellamme olla vahvasti mukana luomassa luonnonvaroista kestävää kasvua ja hyvinvointia.