Vipuneuvoja auttaa tukihakemusten teossa

Tukihakemuksen on tänä vuonna voinut jättää sähköisesti Vipu-palvelussa jo 29. maaliskuuta alkaen. Sähköisen tukihaun palvelu paranee nyt entisestään, kun uusi neuvontaosio, Vipuneuvoja, on avattu, kerrotaan maaseutuvirastosta, Mavista.

Vipuneuvoja palvelee tuenhakijaa antamalla yhteenvetotietoja haetuista pinta-alatuista ja ympäristötuen sitoumuksista. Lisäksi mukaan on otettu tukilaskenta, joka antaa arvion tilan pinta-alatukien määrästä viljelijän järjestelmään tallentamien hakemustietojen ja rekisteritietojen perusteella. Vipuneuvoja kertoo myös lisätietoja tukimäärää rajoittavista tekijöistä ja huomauttaa mahdollisesti hakematta jäävistä tuista.

Vipuneuvoja esittää tilan ympäristötuen sitoumuksen tietoja, kuten sitoumuksen voimassaoloajan, pinta-alatietoja sekä valitut lisätoimenpiteet. Neuvontaosion linkkien kautta on mahdollista myös tarkistaa, mitä toimenpiteitä ympäristötuen sitoumukset ja lisätoimenpiteet viljelijältä edellyttävät.

Tieto tilan tukioikeuksista löytyy Vipu-palvelusta (www.mavi.fi/vipu). Vipuneuvoja ohjaa oikeaan kohtaan.

Vipuneuvoja ei vaikuta sähköisen tukihakemuksen jättämiseen, eikä sen käyttäminen ole edellytys hakemuksen sähköiselle jättämiselle. Vipuneuvojaa onkin päätetty kehittää edelleen kevään edetessä. Palveluun on tarkoitus lisätä uusia hakemuksen oikeellisuutta tarkistavia toimintoja vielä huhti-toukokuussa. Toiminnot ovat käytettävissä myös kylvöalailmoitusta tehtäessä, jonka viimeinen palautuspäivä on 15. kesäkuuta.

Vipuneuvojan käyttäminen edellyttää voimassaolevia Vipu-käyttöoikeuksia, joita voi hakea kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta vielä huhtikuussa.