Vuoden hortonomiksi Kultarannan ylipuutarhuri

Hortonomien Yhdistys ry on puutarhaopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuneita hortonomeja yhdistävä yhdistys, joka perustettiin vuonna 1925 Hämeenlinnan lähellä, Hattulan Lepaalla. Yhdistys viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan. Perustettaessa yhdistys sai nimekseen Suomen Puutarhateknikkojen Seura ry. Vuonna 1956 oli nimenmuutoksen aika, jolloin yhdistyksen nimeksi tuli Hortonomien Yhdistys ry. Jäseniä on tällä hetkellä yhdistyksessä noin 500. Vuoden hortonomiksi valittiin tänä vuonna Tasavallan presidentin kesäasunnon Kultarannan ylipuutarhuri, hortonomi Matti Tuominen

Moni on törmännyt hortonomiin

Hortonomi on puutarha-alan ammattilainen, joka toimii monissa puutarha-alan ammateissa. Hortonomi voi työskennellä mm. kaupunginpuutarhurina, vihersuunnittelijana, viherrakentajana, ylipuutarhurina, myyntiedustajana, puutarhamyymälän vastaavana, floristina, opettajana, konsulenttina ja toimittajana. Hortonomien tärkeimpiä työllistäjiä ovat puutarha-alan yritykset, kaupungit, kunnat ja seurakunnat.

Alunperin Lepaan puutarhaopisto oli ainut hortonomeja kouluttava oppilaitos. Lepaalla aloitettiin puutarha-alan koulutus jo 1910. Se oli silloin ensimmäinen korkeinta puutarha-alan koulutusta antava oppilaitos. Sittemmin hortonomikoulutus on alkanut myös muualla. Nykyisin hortonomeja valmistuu Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikön lisäksi myös Oulun seudun ammattikorkeakoulusta ja ruotsinkielisestä ammattikorkeakoulusta Sydvästistä Espoon Överbystä.

Yhdistyksellä on vireää toimintaa

Hortonomien yhdistyksen tavoitteena on edistää jäseniensä ammatillisia tietoja ja taitoja järjestämällä kursseja, vierailuja alan yrityksiin ja yhteisöihin sekä julkaisemalla jäsenlehteä. Yhdistys seuraa aloitteiden, kannanottojen ja kyselyiden avulla koulutuksen, työolojen ja palkkauksen kehittymistä, vaikka ei olekaan varsinaisesti ammattiliitto. Yhdistyksen aloitteesta saatiin myös yliopistoon ensimmäinen puutarhatieteen professorin virka vuonna 1956 ja puutarhatieteen opetus yliopistossa alkoi.

Hortonomien yhdistys ry. on nimennyt ammatissaan ja alalla ansioituneen Vuoden Hortonomin vuodesta 1987 lähtien. Vuoden hortonomiksi valittiin tänä vuonna Tasavallan presidentin kesäasunnon Kultarannan ylipuutarhuri, hortonomi Matti Tuominen. Vuoden hortonomin voi tavata seuraavassa hortonomien tapaamisessa, hortoklubissa Naantalin Kultaran-nassa pe 26.8. klo 17.30.

Löydä lisää…

Hortonomeja työelämässä:
www.lepaa.hamk.fi/hamk/ptalous/tyoelamassa.htm

Hortonomikoulutuksesta:
www.puutarhaliitto.fi/koulutus/korkeaaste.html
www.lepaa.hamk.fi
www.oamk.fi/luova/koulutustarjonta/
www.sydvast.fi/nyaup/tradgardsnaring/

Hortonomien yhdistys ry juhlii 80-vuotista olemassaoloaan torstaina 11.8. klo 14 – 18 Hattu-lan Lepaan Kartanolla.