MTK:n Wallin huoltovarmuusorganisaation alkutuotantopoolin puheenjohtajaksi

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus on kokouksessaan 5.3. kutsunut MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallinin huoltovarmuusorganisaation alkutuotantopoolin puheenjohtajaksi.

Jyrki Wallin on MTK:n toiminnanjohtaja

Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimivat poolit pitävät yllä ja kehittävät huoltovarmuutta ja varautumista oman toimialansa yritysten ja organisaatioiden verkostossa. Alkutuotantopooli toimii kiinteässä yhteistyössä alkutuottajien sekä elintarvikehuoltosektorin muiden elinkeinoelämän toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Poolin päättävänä elimenä on poolitoimikunta, jonka puheenjohtajan Huoltovarmuuskeskuksen hallitus nimittää.

Alkutuotantopoolin poolisihteerinä ja valmiuspäällikkönä toimii johtaja Markus Lassheikki MTK:sta.