ruokaketjun hankehaku aukesi

Ruokaketjun hankehaku on avoinna 5.3.–16.4.2024. Ruokaketjun kehittämishankkeisiin myönnettävää avustusta voivat hakea järjestöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt sekä korkeakoulut. Ruokaketjun hankehaku pohjautuu hallitusohjelmaan kirjattuihin ruokapoliittisiin kirjauksiin.

Suomalaisella tunnelimansikalla voisi olla vientiedellytyksiä, nyt tarjolla on hankerahoitusta.

Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa hankkeita seuraavista teemoista:      

1. Elintarvikeviennin edistäminen

2. Julkisten elintarvikehankintojen aluetaloudelliset vaikutukset

3. Ruuan arvostuksen lisääminen

3.1. Ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentäminen

3.2. Ruokakasvatuksen edistäminen

4. Työelämäyhteistyön kehittäminen luonnontuotealan tutkintoon johtavassa koulutuksessa

5. Suomalaisen alkutuotannon kestävyys näkyväksi laatujärjestelmien avulla

5.1. Kasvissektori

5.2. Eläintuotantosektori

6. Ruokasektorin koordinaatiohanke

7. Ammatillisen osaamisen kehittäminen kasvisruuan ja kasviproteiinien käytössä myös luomu huomioiden

8. Luomutiedon täydennyskoulutus – opettajien täydennyskoulutus ja opetusmateriaali

Lue lisää teemoista tästä (pdf)

Hankkeiden tulee olla laajoja, valtakunnallisia, puolueettomia ja yleishyödyllisiä. Niissä ei saa näkyä yritysten nimiä tai tuotemerkkejä. Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.Ruokavirasto tekee päätökset rahoitettavista hankkeista kesällä 2024. Ne voivat alkaa aikaisintaan 1.9.2024. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 30.8.2027. Hankkeet voivat kestää 1–3 vuotta.Ruokavirasto vastaa hankkeiden hakuprosessista ja hallinnoinnista. Hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Rahoitusta voidaan myöntää yhteensä noin kolme miljoonaa euroa.Hankesuunnitelmat liitteineen tulee toimittaa 16.4.2024 mennessä osoitteella kirjaamo@ruokavirasto.fi.

Lisätietoja·         Tommi Isosomppi, erityisasiantuntija, 050 435 3937·         Piritta Sokura, erityisasiantuntija, 040 570 7024·         etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi