MTK neuvoo hallitusta EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanosta

EU:n parlamentin, komission ja neuvoston neuvottelut ennallistamisasetuksesta päättyivät alustavaan sopuun viime viikon torstaina. Sekä parlamentin että neuvoston on vielä hyväksyttävä lainsäädäntöteksti.

Ennallistamisasetus voi viedä vaaravyöhykkeeseen turvepellot, joita käytetään paljon porkkanan viljelyyn

– Vaikka neuvottelutulos on komission alkuperäistä ehdotusta parempi, se ei täytä Suomen tavoitteita. Asetukseen liittyy uhkia ja epätietoisuutta sekä Suomelle aiheutuvien kustannusten että maa- ja metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten osalta.  Jos Suomi pitää linjansa, Suomi vaatii neuvostossa asetuksen hylkäämistä, arvioi MTK:n juristi Anna-Rosa Asikainen. 

MTK kirjelmöi aikaisemmin syksyllä pääministeri Orpoa suomalaisen edunvalvonnan tärkeydestä ennallistamisasetuksen valmistelussa. MTK korosti, että etenkin 4 ja 9 artikloiden osalta vaikuttamistyössä on onnistuttava. Juuri näissä kohdissa kuitenkin jäätiin Suomen neuvottelutavoitteiden saavuttamisessa puolitiehen.

Lopputuloksesta on nähtävissä myös se, että tiukinta linjaa vetänyt parlamentti antoi periksi neuvostolle ja komissiolle. Luontotyyppien ennallistamisvelvoitteet jäivät erittäin kunnianhimoisiksi ja heikentämiskiellot sisällytettiin asetukseen. Myös maataloutta koskeva artikla palasi takaisin, vaikka parlamentti vaati sen poistamista kokonaan.  

MTK:n ja muiden samoja näkemyksiä jakaneiden tahojen kova työ Brysselissä näkyy asetuksessa kansallisen liikkumavaran lisääntymisenä. MTK edellyttää, että järkevään toimeenpanoon löytyy yksituumaisuus ylimmästä poliittisesta johdosta käytännön toteutukseen saakka. Vaikka lainsäädäntöteksti on ratkennut, vaikutukset riippuvat lopulta toimeenpanosta. 

– Kaikki mahdollinen liikkumavara on käytettävä hyödyksi kansallisessa toimeenpanossa. Tulkinnassa on rohkeasti painotettava Suomen sekä suomalaisen maa- ja metsätalouden sekä maanomistajan etua, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila korostaa. 

MTK katsoo, että asetuksen tavoite luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä ja elpymisuralle saamisesta on välttämätön ja kannatettava. Heikosti valmistellun asetuksen valuviat sekä hyväksyttävyys- ja rahoituskysymysten sivuuttaminen voivat kuitenkin kääntyä tavoitetta vastaan.

– Jälkiviisauden aika on vasta myöhemmin, vaikka epäonnistumisen riski häilyykin ilmassa. Epäonnistumiseen ei kuitenkaan ole varaa. MTK tulee vahtimaan, että luonnon ja ihmisen tarpeet yhteensovitetaan, Marttila toteaa.