Mansikan kannattavuus jää viime vuotta heikommaksi

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen ennusteen mukaan maatilojen keskimääräinen yrittäjätulo jää tänä vuonna 20 500 euroon, ja kannattavuuskerroin laskee 0,50:een. Vuonna 2022 yrittäjätulo oli ennakkotulosten mukaan 30 800 euroa ja kannattavuuskerroin 0,77.

Avomaan puutarhatilojen kannattavuutta laski mansikan heikko sato ja hinta.

Vuonna 2023 maatalousyrittäjän tuntipalkan ennuste on 8,2 euroa ja oman pääoman korkotuoton ennuste 1,6 prosenttia. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla.

Avomaapuutarhojen kannattavuutta heikentää erityisesti mansikan viimevuotista alhaisempi hinta ja yleisesti ottaen korkeammat tuotantokustannukset.

Viljan ja öljykasvien viljelyn talous koetuksella

Viljakasvien tuottajahinnat ovat tällä satokaudella edellisvuotta selvästi alhaisemmat. Luken syyskuussa julkaiseman satoarvion mukaan myös viljasato jäi lähes 20 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuonna. Kasvinviljelyn tuotantokustannukset kuitenkin kasvoivat edellisvuodesta.

– Vilja- ja öljykasvitilojen kannattavuuskerroin putoaa 0,27:ään. Vuonna 2022 kannattavuuskerroin oli ennakkotulosten mukaan 1,09, mikä on paras tulos 2000-luvulla. Myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus heikkenee muun muassa perunan pienemmän sadon myötä, kertoo Luken tutkija Jukka Tauriainen.

Maidontuotannon ennustettu kannattavuuskerroin 0,71 on samaa tasoa kuin viime vuonna. Muiden nautakarjatilojen keskimääräinen kannattavuuskerroin kohoaa 0,37:stä 0,43:een. Sikatalouden kannattavuuden ennustetaan osin toipuvan vuodelle 2022 ennakkoidusta romahduksesta ja kannattavuuskertoimen nousevan 0,41:een.

Siipikarjatalouden tulos kohenee tuottojen kasvun myötä. Siipikarjatalouden ennuste on muita tuotantosuuntia epävarmempi pienen otoskoon ja pienen tulosmarginaalin vuoksi. Pienetkin hintamuutokset vaikuttavat tulokseen merkittävästi.