NW Systems Ab Oy voitti Innovaatiopalkinnon 2023

Vuoden 2023 Puutarha-alan innovaatiopalkinnon on voittanut menetelmä kasvihuoneilmaston optimointiin aktiivisella kosteudenpoistolla ja lämmön talteenotolla. Innovaation kehittäjä on NW Systems Ab Oy. Palkinto jaettiin torstaina 26.10. Tampereella Kauppapuutarhaliiton järjestämässä Uuden Tekniikan Päivässä. Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Kasvihuoneiden kosteudenpoisto on tähän mennessä toteutettu suurelta osin lämmittämällä huonetta ja tuulettamalla ylimääräinen kosteus ulos. Tässä menetelmässä hukataan kuitenkin energiaa sekä kasvien kasvua lisäävää hiilidioksidia.

Aktiivisen kosteudenpoiston avulla kasvihuoneen kosteus otetaan talteen suoraan ilmasta ja se voidaan hyödyntää myöhemmin esimerkiksi kastelussa uudelleen. Tuuletusluukkuja voidaan pitää enemmän suljettuina, jolloin kasvihuoneen energiatehokkuus kasvaa huomattavasti. Samalla kasvuolosuhteet voidaan optimoida kasvin kannalta paremmin.

Yhdistettynä lämmöntalteenottoon, kosteudenpoistojärjestelmä vähentää myös kasvihuoneen lämpöenergiantarvetta sekä lisää yrityksen energiaomavaraisuutta merkittävästi. Teknologialla on potentiaalia vähentää kasvihuoneviljelyn hiilijalanjälkeä entisestään.

Kosteudenpoistoon ja lämmöntalteenottoon kehitettyä teknologiaa on jo olemassa ja käytössä kasvihuoneissa, joten ideana innovaatio ei ole täysin uusi. NW Systemsin tapa suunnitella ja toteuttaa tekniikka, on kuitenkin innovatiivinen. Kosteudenpoisto toimii tehokkaasti olosuhteista riippumatta. Lisäksi järjestelmän suunnittelu on tehty kustannustehokkaasti, jolloin järjestelmä tulee olemaan hinnaltaan kilpailukykyinen.

– Innovaatiopalkintoa oli hakemassa alalla toimivia ja sitä tuntevia organisaatioita sekä ulkopuolisia tahoja. Suomalainen kasvihuoneviljely on maailman huippua. On hienoa nähdä, että Suomessa osataan myös innovoida ja kehittää uutta teknologiaa sekä uusia viljelymenetelmiä, kertoo Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtajan sijainen Lassi Remes.

Palkinnot rahoittava Puutarhasäätiö sr on Kauppapuutarhaliiton 1957 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisen kasvihuoneviljelyn tutkimusta ja kehittämistä. Säätiö jakaa vuosittain varoja tutkimukseen, koetoimintaan, selvityksiin ja erilaisiin hankkeisiin, joilla on tai voi olla merkitystä suomalaiselle kasvihuoneviljelylle.