Elintarvikemarkkinavaltuutettu julkaisi uuden maksuaikaohjeistuksen

Elintarvikemarkkinalaki muuttui 1.5.2023. Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto julkaisi 31.8. uuden ohjeistuksen lain maksuaikasäännöksen selkeyttämiseksi. Ohjeistukseen on koottu keskeiset tiedot enimmäismaksuaikoja koskevan sääntelyn noudattamisen tueksi.

Elintarvikemarkkinavaltuuttu Olli Wikberg

Lakimuutoksen myötä elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden maksuaika lyheni 30 päivästä 14 päivään. Maksuaika voi tietyin ehdoin olla pidempi, jos siitä on toimitussopimuksessa sovittu selkeästi ja yksiselitteisesti. Tietyissä tilanteissa maksuajan pidentämiseen vaaditaan tavarantoimittajan aloite.

Ohjeistus pyrkii selkeyttämään muun muassa sitä, millaisia poikkeuksia maksuaikasääntöihin liittyy ja mitä esimerkiksi tarkoittaa laissa esitetty tavarantoimittajan aloite. Ohjeistus avaa konkreettisin esimerkein muun muassa maksuajan alkamisajankohtaa ja sitä, mikä vaikutus toimitusten säännöllisyydellä on maksuaikaan.

– Julkaisimme uuden maksuaikaohjeistuksen helpottaaksemme elintarvikemarkkinalain tulkintaa. Elintarvikemarkkinalain maksuaikoja koskevan säännöksen uudistukset ovat herättäneet paljon keskustelua ja olemme saaneet useita kysymyksiä niihin liittyen. Näimme, että uudistetulle maksuaikaohjeistukselle on tarvetta, Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg avaa ohjeistuksen taustoja.

Uudistettu maksuaikaohjeistus on luettavissa elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston verkkosivuilla osoitteessa elintarvikemarkkinat.fi. Valtuutettu päivittää ohjeistusta tarvittaessa. Ohjeistuksen alussa on mainittu päivämäärä, josta näkee ohjeistuksen viimeisimmän päivitysajankohdan.