Miten raha jakautuu suomalaisessa ruokaketjussa?

Ruuan hinta ja rahan jakautuminen ruokaketjun toimijoiden kesken on kuuma kestoaihe julkisessa keskustelussa. Maatalouden kannattavuus on heikkoa, kriisit koettelevat markkinoiden kestävyyttä ja kuluttajahinnat ovat viime kuukausina nousseet rajusti. Tuoretta tutkimustietoa ruokaketjun kokonaisvaltaisesta arvonmuodostuksesta ja vaikkapa markkinahäiriöiden vaikutuksista ei kuitenkaan ole. Tätä vajetta ryhtyy täyttämään tänä keväänä alkanut PTT:n, Luken ja REINU econin tutkimushanke.

Kaksi vuotta kestävässä tutkimuksessa selvitetään, miten raha jakaantuu ja arvo muodostuu ruokaketjussa. Kuvassa K-supermarket Kunkun kauppias Kenneth Broström.

– Ruuasta ja sen hinnasta keskustellaan todella paljon, mutta samalla keskustelu osoittaa, että ruokaketjun arvonmuodostuksesta, elintarvikkeiden hinnanmuodostuksesta ja markkinoiden toiminnasta ei ole kokonaisvaltaista ymmärrystä. Asiaa tarkastellaan usein irrallaan laajemmasta talouden kuvasta, eikä esimerkiksi ole syvällistä tietoa siitä, millä tavoin käynnissä oleva energiamurros muuttaa ruokamarkkinoita, sanoo tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg PTT:stä.

Yhtä lailla tietoa uupuu siitä, millä tavoin markkinashokit ja -häiriöt kuten pandemia, Ukrainan sota ja energiakriisi vaikuttavat. Tiedonpuutteen vuoksi on vaikeaa tuottaa ratkaisuja, joilla parannettaisiin ruokamarkkinoiden toimintaa: esimerkiksi miten kohentaa maatalouden kannattavuutta, lisätä kysyntälähtöisyyttä koko ruokaketjussa ja varmistaa huoltovarmuus sekä kansallinen ruokaturva?

– On ollut suurta huolta erityisesti maataloustuottajien heikosta neuvotteluasemasta ruokaketjussa. Keskeinen kysymys on, miten oikeudenmukainen tulonjako toteutuisi ruokaketjussa, kertoo tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta.

Pellervon taloustutkimus PTT, Luonnonvarakeskus Luke ja REINU econ ovat aloittaneet maaliskuussa 2023 tutkimushankkeen, jossa analysoidaan laajasti ruokaketjun toimivuuteen ja arvonmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä sekä tuotetaan ratkaisuja markkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Hanke valmistuu loppuvuodesta 2025, ja aiheesta julkaistaan tutkimustietoa säännöllisesti myös sen edetessä.

Tutkimus perustuu laajaan tilastoaineistoon, ja tutkijoiden käytössä on myös ei-julkista tilastotietoa ruokaketjun sisältä.

– Tavoitteena on muun muassa tuottaa kokonaiskuva ruokaketjun arvonmuodostuksesta ja selvittää ruokaketjun rahavirtoja sekä hinta- ja kustannuskehitystä eri ruokaketjun toimijoiden osalta, sanoo toimitusjohtaja Kyösti Arovuori Reinu econ -yrityksestä.

Hankkeen vastuullinen johtaja on PTT:n tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg. Luken vastuuhenkilö on tutkimusprofessori Jyrki Niemi, ja REINU econin vastuuhenkilö toimitusjohtaja Kyösti Arovuori.

Hankkeen päärahoittajana on Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera, lisäksi rahoittajina toimivat Elintarviketeollisuusliitto ETL, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Päivittäistavarakauppa PTY ry.