Ruokaperunaa varastoissa normaalimäärä – vienti vetää

Lokakuun puolivälissä maatilojen varastoissa oli 189 miljoonaa kiloa ruoka- ja ruokateollisuusperunaa. Tästä ruokaperunaa oli 159 miljoonaa kiloa. Varastomäärät ovat palanneet normaalitasolle viime syksyn kadon jälkeen.

Suupohjan seudulla rankat elokuun sateet heikensivät perunasatoa ja sen säilyvyyttä.

Ruoka- ja ruokateollisuusperunan varasto- ja satomääriä kysytään tiloilta, jotka viljelevät niitä vähintään viiden hehtaarin alalla. Tällaisten tilojen lukumäärä väheni tänä vuonna 395 tilaan. Niiden yhteenlaskettu ala oli 9 856 hehtaaria, josta ruokaperunaa oli 7 731 hehtaaria. Nämä tilat ovat vahvasti erikoistuneet perunan tuotantoon ja keskimäärin yhdellä tilalla oli varastossa 479 000 kiloa ruoka- ja ruokateollisuusperunaa.

Rankkasateet ennen sadonkorjuuta kurittivat perunasatoa

Alkukaudesta perunasadosta näytti tulevan koko maassa ennätyshyvä. Pohjois-Pohjanmaalla satotaso nousikin 34 000 kiloon hehtaarille. Sen sijaan toisella päätuotantoalueella Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla satotaso jäi 30 000 kiloon. Elokuun alkupuolen rankkasateet kurittivat Etelä-Pohjanmaata ja pahimmillaan vuorokautinen sademäärä oli lähes 100 millimetriä. Tämä tarkoittaa samaa kuin 10 ämpäriä vettä yhden neliömetrin alalle vuorokaudessa.

– Osa varastoihin saaduista perunoista kärsi rankkasateista kasvukauden aikana. Ruton lisäksi maltokaarivirus heikentää perunan laatua tänä syksynä. Varastoinnin kustannukset ovat myös kasvamassa, koska jäähdyttäminen ja tuulettaminen vaatii sähköä. Tämä vaikuttaa varastokestävyyteen ja lisää varastointikustannuksia. Joillakin tiloilla on perunan myyntiä aikaistettu varastointitappioiden ehkäisemiseksi ja tilan maksuvalmiuden parantamiseksi, kertoo yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Tullin tilastojen mukaan elokuussa vietiin ruokaperunaa selvästi tavallista enemmän. Viedystä 630 000 kilosta suurin osa meni Viroon, mutta myös Latviaan ja Ruotsiin. Keski-Euroopan perunaviljelykset kärsivät kuivuudesta, joten vientimahdollisuuksia on.

Kotimaassa ruokaperunan viljelijähinta oli syyskuussa 19,96 senttiä. Hinta on noussut syyskuuhun 2021 verrattuna noin kahdella sentillä eli 11 prosentilla. Kuitenkin Tilastokeskuksen Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin mukaan elokuusta 2021 elokuuhun 2022 on energia- ja voiteluaineiden hinta kohonnut 47 prosenttia ja lannoitteiden ja maanparannusaineiden hinta 81 prosenttia. Kannattavuushaasteet laittavat myös perunatuottajat miettimään, mitä viljellä ensi kautena.