Glyfosaatin hyväksymisen jatkosta ei saatu päätöstä EU:ssa

EU:n komission pysyvässä komiteassa äänestettiin 14.10. siitä, saako glyfosaatin hyväksyntä yhden vuoden hallinnollisen jatkoajan. Glyfosaatin hyväksymisen jatko ei saanut taakseen vaadittavaa määräenemmistöä, joten asia siirtyy seuraavaksi EU:n muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi marraskuussa 2022.  Äänestyksessä oli kyse hallinnollisen jatkon päättämisestä, koska glyfosaatin varsinainen riskinarviointi on viivästynyt. Glyfosaatin nykyinen hyväksyminen on voimassa 15.12.2022 saakka.

Glyfosaattia käytetään mm. juolavehnän hävittämiseen.

Suomi äänesti jäsenmaiden edustajien äänestyksessä 14.10. glyfosaatin jatkon puolesta. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mielestä vuoden jatkoaika on perusteltu, jotta saadaan tieteellisesti kattava riskinarvio viimeisteltyä.

– Glyfosaatin, kuten kaikkien muidenkin tehoaineiden hyväksymisen, pitää perustua tieteelliseen tietoon pohjautuvaan riskien arviointiin ja hakijoiden tasapuoliseen kohteluun. Siten glyfosaatin hyväksymistä tulee nyt jatkaa hallinnollisesti, jotta lopullinen arviointi saadaan valmiiksi, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sari Autio.

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskeva asetus (EY) No: 1107/2009 lähtee siitä, että tehoaineille annetaan hallinnollinen jatko, kun viivästykset arvioinnissa johtuvat viranomaisen toimista.

Useimpien glyfosaattia sisältävien valmisteiden luvat ovat Suomessa voimassa joulukuuhun 2023. Valmistekohtaiset tiedot voit tarkistaa Kemidigistä.

Glyfosaatin uudelleenarviointi on loppusuoralla ja sitä tekevät EU:ssa yhteistyössä neljä jäsenmaata: Alankomaat, Ranska, Ruotsi ja Unkari. Arviointiraportin luonnos oli EU:ssa julkisessa kuulemisessa syys-marraskuussa 2021 ja julkiseen kuulemiseen tuli runsaasti kommentteja, mikä aiheutti viivästyksiä alkuperäiseen arvioinnin aikatauluun. Tämän vuoksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) pyysi 10.5.2022 lisäaikaa siihen, että kaikki saapuneet kommentit ja vastineet ehditään käydä läpi ja saadaan vertaisarvioitua tieteellisesti.

Seuraavaksi arviointiprosessi jatkuu marras-joulukuussa 2022 EFSAn koolle kutsumilla vertaisarviointikokouksilla, joissa jäsenmaiden asiantuntijat käyvät läpi glyfosaatin tieteellisen arvioinnin huolta aiheuttavia kohtia. EFSA arvioi päätelmiensä valmistuvan heinäkuuhun 2023 mennessä. Tämän jälkeen glyfosaatin uudelleen hyväksymisen käsittely siirtyy komissiolle ja sen jäsenmaiden edustajista koostuvan pysyvän komitean päätettäväksi.