Luken ensimmäinen satoarvio 2022

Viljasato 2022 palautuu tämänhetkisen arvion mukaan normaaliksi viime vuoden katovuoden jälkeen. Kaurasatoarvio on kymmenen vuoden keskimääräistä satoa suurempi, kun taas ruissato on sen sijaan jäämässä lähes neljänneksen pienemmäksi.

Perunasta ennustetaan viime vuoden kaltaista satoa.

Vuoden 2022 satoarvio elokuun 15. päivänä Suomen pelloilta:

 • Viljasatoarvio yhteensä 3,56 miljardia kiloa (+37 %, verrattuna viime vuoteen)
  • Ohra 1,42 miljardia kiloa (+38 %)
  • Kaura 1,21 miljardia kiloa (+53 %)
  • Vehnä 0,82 miljardia kiloa (+22 %)
  • Ruis 0,06 miljardia kiloa (-5 %)
 • Rypsi ja rapsi yhteensä 58 miljoonaa kiloa (+41 %)
 • Peruna 563 miljoonaa kiloa (+1%)
 • Herne 89 miljoonaa kiloa (+109 %) (korjattu tieto 19.8.2022)
 • Härkäpapu 24 miljoonaa kiloa (+100 %)

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman satoarvion mukaan tällä hetkellä ennen sadon korjaamista odotettavissa on noin 3,5 miljardin kilon viljasato. Se on keskinkertainen, mutta selvästi, eli 37 %, viime vuotta suurempi. Ohran satoarvio on 1,4 miljardia kiloa, kauran 1,2 miljardia kiloa, vehnän 820 miljoonaa kiloa ja rukiin 64 miljoonaa kiloa. Ainoastaan rukiin sato ei riitä vuosittaiseen kulutukseemme eli sitä joudutaan luultavasti tuomaan ensi talven aikana Suomeen.

Kuinka varma satoarvio on? Arvio on arvio ja viljasato tiedetään vasta sitten, kun se on laarissa. Tämä viljelijän mielessä oleva totuus ei pala tulessakaan. Eli vielä saamme useita kuukausia odottaa lopullista totuutta viljasadon määrästä – ja laadusta. Loppusyksyn säällä on tässä merkittävä rooli!

Viime vuonna Luken viljasadon satoarvio oli 3,1 miljardia kiloa heinäkuun puolivälissä, ja elokuun lopulla 2,8 miljardia kiloa. Lopulta vuonna 2021 korjattu viljasato jäi 2,6 miljardiin kiloon eli viljasatoarvio oli heinäkuussa 20 % ja elokuussa 7 % suurempi kuin lopullinen sato.

Menivätkö viime vuoden satoarviot siis pieleen? Mielestäni eivät, sillä arvio on aina senhetkisiin tietoihin perustuva näkemys. Satoarvio perustuu kahteen hyvään lähteeseen: viljelijöiden tukihallinnolle ilmoittamiin kylvöaloihin ja alueellisten ProAgria-keskusten kasvinviljelyasiantuntijoiden satoarvioihin. Satoarviossa käytettävä laskutoimitus on helppo: ala*satoarvio (sato/ala) = sato.

Kuten on ollut jo yli sadan vuoden ajan – lopulliset satotiedot saadaan suoraan viljelijöiltä sadonkorjuun jälkeen. Yksittäisten maatilojen tiedoista koostetaan lopullinen Suomen virallinen satotilasto. Viljelijöiden kannalta oikeat tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä: me suomalaiset arvostamme päätösten tekemisessä oikeaa tietoa ja siksi myös viljelijät ja tilaston tekijät pyrkivät sitä tuottamaan.

Heti sadonkorjuun jälkeen, eli loka- ja marraskuussa koko kotimaista tuotantoa edustamaan valitut noin 6 000 maatilaa saa satotilastokyselyn. Maatiloilta saatujen tietojen perusteella julkaistaan marraskuun lopussa ennakkotilasto ja ensi vuoden helmikuussa ne sinetöidään lopullisiksi.

Ennen viljelijöiltä saatavia tietoja koostamme toisen satoarvion syyskuussa. Se tulee saataville 23. syyskuuta.