Koloradonkuoriaisten uhka kasvaa

Viime kesänä Tuuloksessa ja Parikkalassa todettiin koloradonkuoriaista. Sitä ennen Suomessa ei tullut yhtään uutta esiintymälöydöstä vuoden 2016 jälkeen. Viime vuoden löydösten perusteella on hyvin todennäköistä, että kuoriaisia on talvehtinut Suomessa.

Koloradonkuoriaisten toukat tuhoavat perunan varsistot

Kuoriaisia kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana niin etelästä kuin idästäkin, jossa niitä esiintyy yleisesti. Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo ja Uusimaa ovat suurimman riskin alueita. Aikuisen koloradonkuoriaisen tunnistaa kuperan selkäosan keltamustasta pitkittäisraidoituksesta. Toukan kupera selkäosa on oranssinpunertava ja molemmilla sivuilla on kaksi riviä mustia pisteitä. 

–Viime kesänä Parikkalan kuoriaislöydös havaittiin niin myöhään, että kuoriaisia oli hyvin todennäköisesti ehtinyt kaivautua maahan talvehtimaan. On myös mahdollista, että jossakin toisaalla esiintymä on jäänyt kokonaan huomaamatta. Perunanviljelijöiden ja palstaviljelijöiden on nyt syytä tarkkailla perunakasvustojaan koloradonkuoriaisen varalta. Tällä hetkellä perunakasvustosta voi löytyä aikuisia kuoriaisia tai toukkapesäkkeitä. Torjunta on sitä helpompaa, mitä aikaisemmin esiintymä todetaan”, sanoo ylitarkastaja Atro Virtanen Ruokaviraston kasvinterveys- ja lannoiteyksiköstä.

Yksittäisiä koloradonkuoriaisia on todettu kulkeutuvan aina silloin tällöin erilaisten kasvituotteiden mukana, jotka ovat peräisin koloradonkuoriaisen esiintymäalueilta. Kyseisten tuotteiden kuljetusvälineiden kyydissä kuoriaisia voi herkästi kulkeutua esimerkiksi perunavaraston lähipellolle, kun jakeluautoja lastataan ja puretaan.

Koloradonkuoriaisten munia perunan lehdellä.

Ilmoita havainnosta sähköpostilla tai soittamalla

Ruokavirasto kehottaa ilmoittamaan kaikista koloradonkuoriaisepäilyistä. Epäilystä voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen kasvinterveys@ruokavirasto.fi tai Ilmoita karanteenituhoojasta -lomakkeella Ruokavirasto.fi -sivulla. Ilmoitukseen tulisi liittää kuva epäillystä kuoriaisesta. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimella numeroon 040 801 4407 (varmimmin virka-aikana klo 10–16).

Tarkastuksista vastaavat Ruokaviraston ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tarkastajat. Omatoimiseen torjuntaan ei pidä ryhtyä, koska se vaikeuttaa torjuntatoimien onnistumista.

Aikuinen kuoriainen. Kuva Lauri Mäenpää.

Kuoriaisen tunnistaa mustista pitkittäisraidoista

Perunakasvustosta voi nyt löytyä aikuisia koloradonkuoriaisia ja toukkia. Aikuinen kuoriainen on noin senttimetrin mittainen. Keltaisessa selässä on 10 mustaa pitkittäisraitaa, etuselkä on oranssi ja siinä on mustia pilkkuja.

Toukkien kupera selkäosa on oranssinpunertava. Pää on musta ja alhaalla kummassakin kyljessä on kaksi riviä mustia pilkkuja. Täysikasvuinen toukka on hieman yli senttimetrin mittainen. Vastakuoriutuneet toukat ovat noin 1–2 millimetriä pitkiä ja tummahkoja, mutta ne kasvavat normaalikokoon nopeasti.

Aikuiset kuoriaiset ja toukat syövät aluksi perunan lehdet reikäisiksi. Varsinaisen tuhotyön tekevät toukat, jotka massoittain esiintyessään syövät lehdet lähes kokonaan. Syödyt perunavarsistot muodostavat kasvustoon helposti havaittavia pesäkkeitä.

Lisätietoa ja kuvia koloradonkuoriaisesta sekä toimintaohjeet kuoriaisen esiintymistä epäiltäessä: www.ruokavirasto.fi/koloradonkuoriainen