Ukrainasta pakenevien työlupaa nopeutetaan

Viranomaiset ovat tähän saakka pompottaneet ukrainalaisia pakolaisia jarruttamalla työoikeuden saantia, vaikka EU:n direktiivi tilapäisestä suojelusta oikeuttaa heti työntekoon. Pakolaisperheitä humanitaarisesta lähtökohdista majoittaneet viljelijät ovat turhautuneita, kun työhalukkaat ukrainalaiset eivät ole päässeet kuukauteen aloittamaan työntekoa.

Tilapäistä suojelua saavista ukrainalaisista suuri osa haluaa heti töihin. Puutarha- ja maatiloilla heitä on kesäisin ollut noin 13 000.

Tänään työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut uuden ohjeen. Sen mukaan tilapäistä suojelua saavilla on rajoittamaton oikeus tehdä työtä heti, kun he ovat saaneet päätöksen tilapäisestä suojelusta. Oleskelulupakorttia ei tarvitse enää odottaa. He voivat myös ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja saada työllistymistä tukevia palveluita, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön ohje.

Aiemmin edellytettiin, että ukrainalaiset joutuvat odottamaan päätöksen jälkeen oleskelulupakorttia, jonka kerrottiin kestävän kaksi viikkoa. Lisäksi päätös tuli todistettavasti noutaa postista, kun nyt se tulee suoraan postiluukkuun.

Jo yli neljä miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan Ukrainasta sotaa muihin maihin. Heistä noin 40 000−80 000 ihmisen arvioidaan päätyvän Suomeen. Suomi on päättänyt myöntää kaikille Ukrainasta sotaa pakeneville tilapäistä suojelua, jos he sitä hakevat

Työpaikasta ei saa Suomessa periä maksua

Monet Ukrainasta sotaa pakenevat ovat työikäisiä. Heillä on paljon osaamista ja monilla on hyvä koulutus. TEMin ohjeessa kerrotaan erilaisiin oleskelulupiin ja viisumittomaan oleskeluun liittyvistä työnteko-oikeuksista sekä tilapäistä suojelua saaville tarjolla olevista työllisyyspalveluista.

Ohjeessa muistutetaan myös, että palkka- ja työehdot koskevat Suomessa kaikkia, eikä työpaikasta tai sen välittämisestä saa periä työntekijältä maksua. Ohje neuvoo, mistä voi pyytää apua, jos kohtaa asiatonta kohtelua.

Ohjetta jaetaan Ukrainasta saapuville satamissa, lentokentällä, vastaanottokeskuksissa ja erilaisissa info- ja neuvontapisteissä sekä sosiaalisessa mediassa. Ohje tulee olemaan suomen lisäksi saatavilla myös ukrainaksi, venäjäksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kaikki sotaa paenneet eivät vielä näy tilastoissa

Noin 15 000 Ukrainasta sotaa paennutta on jo hakenut Suomesta tilapäistä suojelua. Kaikkiaan sotaa paenneita on kuitenkin saapunut enemmän, sillä Ukrainasta voi saapua Suomeen myös viisumivapaasti kolmen kuukauden ajaksi, jos tulijalla on biometrinen passi. Ilman viisumia saapuneiden työnteko-oikeus on kuitenkin tiukasti rajattu.

Ennen sotaa Suomessa asui vakituisesti noin 7 200 ukrainalaista. Ukrainalaisia on viime vuosina ollut paljon myös maa- ja metsätalouden kausitöissä.

KLIKKAA OHJEESEEN:TEMin ohje: Tilapäistä suojelua saava voi tehdä töitä heti oleskeluluvan saatuaan

Получатель временной защиты имеет право работать в Финляндии