Arovuoren selvitys: Kannattavuuskriisiin on mahdollista löytää ratkaisuja sopimussuhteilla

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kyösti Arovuoren laatima selvitys elintarvikeketjun sopimussuhteista julkaistiin 3. maaliskuuta. Selvityksen mukaan maatalouden kannattavuusongelmat ovat ratkaistavissa elintarvikeketjun osapuolten nykyisillä sopimusrakenteilla.

Parsakaalin korjuuta Liperissä. Arovuoren selvitys osoittaa, että kasvaneet tuotantokustannukset ovat siirtyneet ketjussa eteenpäin hitaasti ja kasvanut taakka on jäänyt tuottajien vastuulle.

– Pidän hyvänä, että kauppa- ja tuottajajärjestöt tarttuivat yhteiseen ongelmaan ja kaikki osapuolet ovat sitoutuneita etsimään ratkaisuja ja toimimaan yhdessä ruokaketjun markkinatilanteen korjaamiseksi, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Ministeri Lepän mukaan elintarvikeketjun sopimussuhteita käsittelevä selvitys antaa sekä kaupalle että tuottajille tehokkaita ja konkreettisia keinoja markkinan epätasapainon korjaamiseksi.

– Kuten Arovuoren laatima selvitys osoittaa, jokaisen ruokaketjun osan on osallistuttava kannattavuuskriisin ratkomiseen. Kauppojen täytyy pystyä tuotantokustannuksia seuraavaan sopimiseen ja muuttaa neuvottelukäytäntöjään reilummiksi. Alkutuotannon on vahvistettava omaa markkina-asemaansa keskinäisellä yhteistyöllä.

Ministeri Jari Leppä kertoo, että maaseuturahasto on avannut 1. maaliskuuta hankkeiden ideahaun, jonka teemana on tuottajien yhteistyö ja tuottajaorganisaatioiden perustaminen.

Kasvaneet tuotantokustannukset ovat siirtyneet ketjussa eteenpäin hitaasti ja kasvanut taakka on jäänyt tuottajien vastuulle. Lepän mukaan odotukset neuvotteluprosessille ja neuvotteluosapuolille kasvavat.

– Näin ei voi jatkua pitkään. Neuvotteluihin ja hinnantarkastuksiin on saatava selkeämmät pelisäännöt, sillä kaupan ollessa käytännössä kahden toimijan käsissä, ei toimittajalle jää vaihtoehtoisia myyntikanavia. Sopimuksen menettämisen seurauksena on pahimmillaan toiminnan lopettaminen.

Kustannusindeksi neuvottelujen tueksi

Selvityksessä ehdotetaan uutena keinona elintarvikeketjun kustannusindeksiä, jonka avulla tuotantokustannukset voitaisiin huomioida kaupan sopimuksissa. Indeksille määritetyn vaihteluvälin ylittyminen tai alittuminen aloittaisi hintaneuvottelut kaupan ja tarjoajien välillä.

Ministeri Lepän mukaan kustannusindeksi olisi hyvä työkalu hintaneuvotteluihin. Indeksin rakentaminen vaatii kuitenkin elintarvikesektorin tilastoinnin kehittämistä tarkemmaksi. Myös julkaisuaikavälin täytyy olla nykyistä tiheämpi, jotta hintamuutokset näkyisivät indeksissä riittävän nopeasti.

Arovuoren selvityksessä esitetään myös muita yksittäisiä toimenpiteitä, joilla voitaisiin vahvistaa tuottajan asemaa elintarvikeketjussa.

Tuottajaorganisaatioita perusteille

Selvityksessä todetaan, että tuottajien välisen yhteistyön lisäämisellä voidaan tasapainottaa neuvotteluvoimaa. Suurempien tarjontaerien kokoaminen, tarjonnan ajoittaminen ja sopeuttaminen kysyntään tuottajien yhteistyönä parantaisi tuottajien asemaa osana elintarvikeketjua.

Maaseuturahasto on avannut 1. maaliskuuta hankkeiden ideahaun, jonka teemana on tuottajien yhteistyö ja tuottajaorganisaatioiden perustaminen. Ideoilla toivotaan ratkaisuja alkutuotannon kannattavuuden parantamiseen ja viljelijöiden yhteistyömuotojen ja -käytäntöjen vahvistamiseen.

Selvityksen tilasivat Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.