Maatalouden tuotantopanosten hintoihin roima nousu

Tilastokeskuksen 15.2.2022 julkaisun mukaan maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat reilulla viidenneksellä vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna. Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut maksoivat 28 prosenttia ja investoinnit 8 prosenttia enemmän. Panoshinnat nousivat kauttaaltaan. Lannoitteet maksoivat yli tuplasti, energia kolmanneksen ja rehut reilun viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuotantotarvikkeiden, palvelujen ja investointien hinnat ovat muuttuneet vuodesta 2015.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100, q1/2010- q4/2021

Lannoitteiden hinnat eivät laskeneet tavanomaiseen tapaan kesällä uuden lannoitekauden alkaessa, vaan hintojen nousu alkoi jo kesällä kiihtyen loppuvuotta kohden. Hinnan nousuun vaikutti lähinnä maakaasun ja lannoiteraaka-aineiden raju hinnan nousu. Typpilannoitteet maksoivat 144 prosenttia enemmän ja yhdistelmälannoitteet 114 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Rehuviljojen hinnat nousivat 61 prosenttia ja rehuseokset maksoivat viidenneksen enemmän. Rehuviljojen kalliit hinnat aiheuttavat huolia erityisesti ostorehujen varassa olevilla eläintiloilla.

Polttoaineiden hinnat lähtivät nousuun jo vuoden 2021 alusta ja sähkön hinta vuoden toisella puoliskolla. Polttoöljyt maksoivat puolet ja sähkö 12 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Rakennuskustannusten nousu näkyi sekä rakennusten korjauskustannusten että rakennusinvestointien hinnoissa. Korjauskustannukset olivat viidenneksen ja rakennusinvestoinnit 11 prosenttia kalliimmat. Kone- ja kuljetuskaluston hinnat nousivat 6 prosentilla.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100, 1/2010–12/2021