Varastoissa niukasti ruokaperunaa – hinta pohjamudissa

Heikki Markus viljelee siemenperunaa Tyrnävällä.

Maatilojen varastoissa oli ruoka- ja ruokateollisuusperunaa tammikuun puolivälissä 86 miljoonaa kiloa, josta ruokaperunaa oli 70 miljoonaa kiloa. Määrä on selvästi aiempia vuosia alhaisempi, sillä viimeisen kymmenen vuoden aikana ruokaperunaa on ollut tammikuussa varastossa keskimäärin 92 miljoonaa kiloa.

Ruokaperunavarastot ovat puolittuneet lokakuun 2021 puolivälistä, jolloin ruokaperunaa oli varastoissa vielä 141 miljoonaa kiloa.

– Jos perunavarastojen väheneminen jatkuu samalla 23 miljoonan kilon kuukausitahdilla, niin varastoissa on jäljellä ruokaperunaa kolmeksi kuukaudeksi. Sama kolmen kuukauden kulutus on jäljellä, jos mukaan lasketaan myös ruokateollisuusperunat, kertoo yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Perunan varastotilanne tammikuun puolivälissä ja tuottajahinta eri vuosina.

Perunan vähyys ei näy tuottajahinnassa

Perunan alhainen varastomäärä johtuu sekä viljelyalan vähenemisestä että kesän 2021 tavallista alhaisemmasta satotasosta. Lisäksi perunarupea esiintyi kuivan kesän takia tavallista enemmän, mikä vaikuttaa myös käyttökelpoisen perunan määrään. Joulukuussa pakkaamoille toimitetusta lajittelemattomasta perunasta oli lajittelun jälkeen käyttökelpoista 79 prosenttia. Rupisuus lisää hävikkiä kuorimoperunalla.
Hintataso ennallaan

Syksyn ja talven aikana on käyty vilkasta keskustelua maataloustuotteiden viljelijähinnoista ja tuotannon kannattavuuskriisistä. Ruokaperunan hinta notkahti elokuussa 2021 normaalia enemmän ja oli 16,81 e/100 kg. Joulukuussa hinta kohosi hiukan ja oli 17,78 e/100 kg.

Varastomäärien ja hinnan välinen yhteys näyttää kadonneen, ja myös perunan hintatason vaihtelut ovat vähentyneet. Viime vuosina ruokaperunan hinta ollut ollut 17–20 e/100 kg. Alhaisin viljelijähinta, 9 e/100 kg, tilastoitiin vuonna 2010. Korkeimmillaan ruokaperunan hinta oli vuonna 2013, jolloin perunasta maksettiin viljelijälle 31 e/100 kg.

Perunan vienti vetää

Pitkästä aikaa myös perunan vienti näyttää piristyneen. Tullin viimeisten tilastojen mukaan ruoka- ja tärkkelysperunaa vietiin lokakuussa noin miljoona kiloa, pääasiassa Latviaan ja Viroon. Vientimäärät olivat poikkeuksellisen suuria lokakuun vientimääriksi, ja on mielenkiintoista seurata, jatkuuko viennin veto myös talven aikana. Puutarha-Sanomat kertoi tammikuun numerossa, että perunaa viedään yksin Balttiaan 15-20 rekkaa viikossa.