Maatalouden kannattavuuskriisi kärjistyy: kevään kylvöille eivät kaikki tilat saa enää panoksia

MTK:n johtokunnan mielestä on täysin käsittämätöntä, että vähittäiskauppa ja teollisuus eivät ole vieläkään saaneet aikaan riittäviä kustannusnousua kompensoivia hinnankorotuksia tuottajahintoihin. Maatilojen taloudellinen ahdinko on kuitenkin ollut koko ruokaketjun tiedossa jo viime kesästä lähtien.

Osalla tiloista ei ole varaa hankkia tuotantopanoksia kevään kylvöihin.

Viime kesästä lähtien on uutisoitu maatalouden tuotantokustannusten rajusta noususta ja tästä johtuvasta maatalouden kannattavuuden voimakkaasta heikkenemisestä, kun kustannusnousua ei ole saatu siirrettyä tuottajahintoihin. Tuotantopanosten hinnannousu jatkuu edelleen ja kustannustaso näyttää pysyvän ennätyksellisen korkealla, eikä ratkaisua maatalousyrittäjien ahdinkoon ole löydetty.

MTK:n johtokunta vaatii valtiota ryhtymään järeisiin toimiin ruokamarkkinoilla. Syksyn lupaukset on lunastettava. Lisäksi on välittömästi valmisteltava historiallisen mittavat rahoitusjärjestelyt, joilla helpotetaan maatalouden luottopulaa. Aika lasketaan viikoissa. Uhkana on suomalaisen ruokajärjestelmän romahtaminen.

Viljelijät tekevät tuotantopäätöksensä ja tuotantopanosten hankinnat kesän 2022 kasvukaudelle toukokuun alkuun mennessä. Jo nyt on uhkana, että tulevalle kasvukaudelle tiloille ei enää kyetä toimittamaan normaalia määrää kaikkia tuotantopanoksia.

Poikkeuksellisen monella maatilalla on haasteita maksuvalmiuden kanssa. MTK:n johtokunta odottaa rahoituslaitoksilta aktiivisuutta ja luovia ratkaisuja sekä neuvontaa ja tukea maatilayrittäjille, eikä pelkästään selityksiä pankkisäätelyn jäykkyydestä.

– Ei voi olla niin, että talouskriisin maksumieheksi laitetaan yksin viljelijä. Pankkisektorin tulisi nyt osoittaa yhteiskuntavastuuta osallistumalla kotimaisen ruoantuotannon pelastamiseen, vaatii MTK:n johtokunta.

Voidaan kysyä, arvostetaanko suomalaista ruokaa, halutaanko sitä? Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaiset arvostavat ja haluavat kotimaista ruokaa. Koko ruuan tuotantoketjun velvollisuus on tehdä se mahdolliseksi.

– On suorastaan kotimaisen ruoan halventamista, jos yhteiskunta ja elinkeinoelämä katsovat muualle ja toivovat jonkun muun hoitavan ruokaketjun ongelmat, paheksuu johtokunta.

Kannattavuuskriisi kärjistyi vuoden 2021 lopulla

Tilastokeskus arvio maatalouden yrittäjätulon laskevan viime vuonna jopa yli kolmanneksella. PTT puolestaan arvioi vuoden 2021 laskun olevan ainakin neljäsosan ja enintään Tilastokeskuksen esittämä 36 prosenttia. Kumpikaan näistä ennusteista ei kuvaa vuoden 2022 näkymiä, koska vuonna 2021 taloustilanne heikkeni vasta vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä. Kaikista vaikeimmassa tilanteessa ovat maatilat, jotka ovat investoineet ja kehittäneet tuotantoaan yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti.

MTK:n johtokunnan mielestä on täysin käsittämätöntä, että vähittäiskauppa ja teollisuus eivät ole vieläkään saaneet aikaan riittäviä kustannusnousua kompensoivia hinnankorotuksia tuottajahintoihin. Maatilojen taloudellinen ahdinko on kuitenkin ollut koko ruokaketjun tiedossa jo viime kesästä lähtien. Lisäksi kuluttajat ovat selkeästi ilmoittaneet olevansa valmiita maksamaan enemmän kotimaisesta ruuasta, kunhan hinnankorotukset ohjautuvat tuottajille.

Tilanne ei koske yksin Suomea, vaan laajemmin koko EU:ta johtuen muun muassa maakaasun poikkeuksellisen korkeasta hinnasta. Tällä hetkellä maatilat ovat jakautuneet suhteellisen tasaisesti kahteen kastiin. Tiloihin, jotka ehtivät ostaa tuotantopanoksia kesälle 2022 – kuten lannoitteita ennen lokakuun alkua – ja tiloihin, jotka eivät niitä ole vielä ostaneet.

– Mitä pidempään tulevaisuuden näkymä on sakeassa sumussa, sitä useamman maatilan strategiana tulevan kasvukauden osalta tulee olemaan muuttuvien kustannusten minimointi tuotantoa vähentämällä, varoittaa MTK:n johtokunta.

MTK:n mukaan ei voi olla niin, että talouskriisin maksumieheksi laitetaan yksin viljelijä.

Viljan hinnat ovat nousseet merkittävästi viime syksyn jälkeen, mutta se johtuu viime kesän huonosta sadosta ja tarjonnan niukkuudesta. Muuten tuottajahinnoissa ei ole juurikaan nähty muutoksia.

– Poliittisella puolella on ollut paljon puheita, mutta vielä kovin vähän konkretiaa. Lähinnä viljelijöille ollaan tarjoamassa valtion takaamaa lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Mittakaava tältäkin osin on täysin riittämätön, sillä tämän lainan kokonaismäärä jää selvästi alle 100 miljoonan euron, kun kustannusnousussa on kyse useasta sadasta miljoonasta eurosta.