Sähkösokki herättää

Puutarha-Sanomien (numero 10/2021) pääkirjoituksessa 19.11.2021 pureuduttin sähkön hintaan, joka on viime päivinä puhuttanut yleisesti, kun pörssihinta on kivunnut jopa 1200 euroon megawattitunnilta.

Teuvan Paskoonharjun tuulivoimapuistoon on rakennettu 23 voimalaa. Kokonaisteho on 124 megawattia ja vuosituotanto on 400 000 megawattituntia.  Tuulettomina pakkaspäivinä tuotanto on kuitenkin vähäistä. Lue ”Tuulisähköstä lämpöä? Sähkön vallankumous koskee myös puutarhayrityksiä” -juttu

Sähkön pörssihintaa kuvaava käyrä on kuin seismografien maanjäristyksestä tekemä piirros. Esimerkiksi marraskuun 8. päivänä kello 18 spot-hinta oli 351 €/MWh ja marraskuun 10. päivänä kello 3 sähköä sai 4,7 eurolla megawattitunnin eli hinta oli kuluttajakielellä vain 0,47 senttiä/kWh. Neljän viimeisen viikon keskihinta on ollut 70,4 €/MWh. Se on tuplasti edellisten vuosien hintoihin verrattuna, todettiin pääkirjoituksessa.

Huoli ilmaston lämpenemisestä laittaa pannaan fossiilisen energian, myös turpeen. Sähkön hintaspekulaatioihin vaikuttavat eniten Norjan vesialtaiden tilanne ja päästökauppa. Vakautta luo ydinvoima ja Olkiluoto kolmonen käynnistynee viimein 2022, mikä on 12 vuotta suunniteltua myöhemmin.

Sääriippuvaisten energioiden, tuuli- ja aurinkovoiman, merkitys kasvaa Suomessakin erittäin nopeasti. Vuonna 2020 tuulivoimalla katettiin 10 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Tänä vuonna tuulivoimakapasiteetti on yli kaksinkertaistunut. Vireillä olevat tuulivoimahankkeet tulisivat toteutuessaan kymmenkertaistamaan puhtaan sähkön tuotannon.

Kun tuotetun sähkön ja kulutuksen tulee koko ajan olla tasapainossa, energiamarkkinoista tulee hyvin kirjavat. Jatkuvasta sähkönsaannista riippuvaiset toimijat maksavat kalliisti, mutta halpoja hintoja hyödyntävillä sähkölasku pienenee.

EVP Energian Mats Söderlund sanoo tässä lehdessä, että energiamaailma on muuttumassa nopeasti ja suuresti. Hän ehdottaa kauppapuutarhoille tuulisähkön ostamista lämmitystä varten silloin, kun sähkö on halvimmillaan. Olennaisempaa puutarhoille kuitenkin on valotuksen hinta.

Tuulivoiman tuotanto on suurimmillaan talvella, jolloin ympärivuotinen vihannestuotanto tarvitsee eniten sähköä. Kuinka kasvatus onnistuu, jos valotusta annetaan vain halpojen hintojen aikaan? Huippusatoihin ei päästä, mutta säästö energiassa voi tuoda paremman taloudellisen tuloksen. Luonnonvaloviljelyssäkin valon saanti vaihtelee aurinkoisten ja pilvisten päivien välillä, totesi päätoimittaja Jouko Tikkanen kirjoituksessa.

Pörssisähkön hinta tunneittain 7.12.2021. Kello 18 hinta kipusi 1250 euroon megawattitunnilta (125 senttiin kilowattitunnilta). Lyhyet mustat pylväät ovat vastaavien tuntien hintoja vuotta aikaisemmin. (Lähde Vattenfall)