Närpiön Vihannekselle myönnettiin kansainvälinen laatusertifikaatti

– Haluamme ylpeinä ilmoittaa, että Osuuskunta Närpiön Vihannekselle on 11.11.2021 myönnetty GLOBALG.A.P.-standardin mukainen sertifikaatti sen toiminnasta, sanoo toimitusjohtaja Stefan Skullbacka.

Stefan Skullbacka pitää GLOBALG.A.P-ryhmäsertifikaatin saamista merkittävänä edistysaskeleena.

–  Sertifikaatti on niin sanottu ryhmäsertifikaatti, ja se kattaa osuuskunnan kaikkien 33 aktiivisen tuottajan kasvihuonevihannesviljelmät sekä pakkaamon toiminnan.

GLOBALG.A.P. on kansainvälinen laatustandardi, joka on omistettu hyville maatalouskäytännöille (Good Agricultural Praxis) turvallisen ja kestävän alkutuotannon varmistamiseksi. GLOBALG.A.P. on käytössä yli 135 maassa.

Laadunhallintajärjestelmä keskittyy elintarviketurvallisuuteen ja jäljitettävyyteen, kestävyyteen ja ympäristöön. Järjestelmässä on niin sanottu kolmivaiheinen varmennus: sisäinen tarkastus, sisäinen auditointi sekä sertifioidun auditoijan suorittama ulkoinen auditointi. Järjestelmä kattaa noin 220 kontrollipistettä, jotka auditoidaan koko tuotantoprosessissa aina pikkutaimesta siihen, että tuotteet toimitetaan pakkaamosta. Järjestelmä auditoidaan vuosittain.

– Järjestelmän toteutus alkoi vuoden 2020 alussa. Tuottajiemme ja pakkaamon henkilöstön mittavan työn ansiosta voin ilolla ja ylpeydellä todeta, että olemme saavuttaneet uuden virstanpylvään toimintamme kehittämisessä. Samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän kattavaan prosessiin, sanoo Skullbacka tyytyväisenä.

Seuraava askel GLOBALG.A.P.:n kehittämisprosessissa on GRASP-lisäosan (sosiaalisen vastuun riskikartoitus) toteutus. Lisäosa arvioi työolosuhteita ja sosiaalisen vastuun toteutumista yrityksissä. Tavoitteena on ottaa GRASP-lisäosa käyttöön vuoden 2022 aikana osana GLOBALG.A.P.-laadunhallintajärjestelmää.

GLOBALG.A.P.-sertifikaatti kattaa kaikki Närpiön Vihanneksen markkinoimat viljelykasvit, tomaatin, kurkun, paprikan, chilin ja pavut.

– Toivon, että kaikki asiakkaamme, kuluttajat ja yhteistyökumppanimme arvostavat sitä jatkuvaa kehitystyötä ja sen tuottamaan lisäarvoa, jota Närpiön Vihannes ja sen tuottajajäsenet tekevät voidakseen parhaalla mahdollisella tavalla taata, että niiden markkinoille toimittamat tuotteet ovat korkealaatuisia, turvallisia ja ympäristön kannalta kestäviä, toivoo Skullbacka.