Poiminta nrosta 10/2021: Tuulisähköstä lämpöä? Sähkön vallankumous koskee myös puutarhayrityksiä

Energiatuotannon maailma on suuressa murroksessa. Fossiilista polttoaineista siirrytään nopeasti sääriippuvaisiin energiamuotoihin – tuuli- ja aurinkovoimaan. Puutarhayritysten ja erityisesti ympärivuotisen kasvihuonetuotannon tulee kyetä toimimaan energiamarkkinoilla joustavasti ja nopeasti. Katso video!

PUUTARHA-SANOMAT / VAASA

Teuvan Paskoonharjun tuulivoimapuistoon on rakennettu 23 voimalaa. Kokonaisteho on 124 megawattia ja vuosituotanto on 400 000 megawattituntia. Voimaloiden napakorkeus on 142 ja 155 metriä ja roottorin halkaisija on 136 ja 150 metriä. Tuulimyllyn perustassa on 800 kuutiota betonia, joka ulottuu 6 metriä syvälle.

Huoli ilmastomuutoksesta on saamassa aikaan suuren muutoksen. Valtioiden vielä jahkaillessa yritykset asettavat toinen toistaan kireämpiä tavoitteita olla hiilineutraali tai jopa hiilinegatiivinen. Suomalaiset kaupparyhmät katsovat ensin omaa toimintaansa, mutta ne ryhtyvät arvioimaan myös tavarantoimittajiensa hiilitaseita.

EPV Energia Oy on investoimassa 5–7 vuoden kuluessa jopa miljardi euroa uuteen sähköntuotantoon. Teuvan Paskoonharjulle on juuri valmistunut 21 tuulivoimalan puisto ja ensi vuonna Närpiöön rakennetaan kuudes puisto, johon tulee 17 turbiinia, kukin teholtaan 6 megawattia. Myös aurinkovoimalat ovat yrityksen hankekehityksessä.

– Meidän strategiamme kantaa nimeä ”uuden sähkön vallankumous”. Kun iso joukko ihmisiä on lähtenyt toimimaan ilmastomuutoksen vuoksi, energiamaailma on muuttumassa äärimmäisen nopeasti ja paljon, kertoo varatoimitusjohtaja Mats Söderlund.

EPV:n energiantuotanto muuttuu täysin päästöttömäksi jo 2020-luvun aikana. Uutta sähköä luovat tulevaisuudessa pääsääntöisesti päästöttömät energialähteet aurinko, tuuli, vesi ja ydinvoima.

– Tämän lisäksi hyödynnämme päästöttömiä raaka-ainevirtoja, kuten metsäenergiaa, sekä kiertotalouden tuotteita, kuten teollisuuden tuotekaasuja, kertoo Söderlund.

Sähkökattila toimii kuten vedenkeitin

Söderlundin mukaan sääriippuvaisen sähköntuotannon lisääntyessä on markkinoilla pystyttävä toimimaan reaaliaikaisesti ja joustavasti. Yhtiöllä onkin 24/7 toimiva valvomo sähkömarkkinoilla optimoimassa sähkön tuotantoa ja hankintaa.

– Kehitämme keinoja, joiden avulla uusilla markkinoilla voisi päästä pelaamaan. Sähkön tuotannon ja kulutuksen tulee aina olla tasapainossa. Ylimääräisen sähkön varastointi akkuihin on kallista, mutta varastointi lämpönä on kustannustehokas ratkaisu.

EPV Energialle Vaasaan on juuri valmistunut 40 megawatin sähkökattila, jossa ylimääräistä sähköenergiaa säilötään veteen lämmittämällä se 95-asteiseksi. Maan alla on jättimäinen 210 000 kuution luolasto, johon lämmin vesi voidaan säilöä. Vastaavan kokoinen sähkökattila valmistuu ensi vuonna Seinäjoelle.

– Sähkökattilan periaate on sama kuin vedenkeittimen. Lämpövastuksista sähköenergia siirtyy 99,9 % hyötysuhteella veteen. Lämmitetystä vedestä energian siirto takaisin sähköksi on hyötysuhteeltaan heikohko, joten energia pitäisi saada hyödynnettyä lämpönä.

EPV Energialle Vaasaan on juuri valmistunut 40 megawatin sähkökattila, jossa ylimääräistä sähköenergiaa säilötään veteen lämmittämällä se 95-asteiseksi. Mats Söderlundin sanoo, että matalahintaisen sähkötuntien hyödyntäjinä voisivat olla myös kauppapuutarhat.

Kauppapuutarhat vastapuoleksi

EPV Energiassa nähdään, että matalahintaisen sähkötuntien hyödyntäjinä voisivat olla kauppapuutarhat. Pienehköillä investoinneilla sähkökattilat voitaisiin kytkeä olemassa oleviin kattilajärjestelmiin ja monilla puutarhoilla on jo käytössä lämpöeristetty vesisäiliö, johon edullisesti tuotettua lämpöä voidaan säilöä.

– Toimintaperiaate on aivan sama kuin meidän sähkökattilassa, vaikka kauppapuutarhojen mittaluokka on pienempi. Sähköä on helposti saatavissa kaikkialla, sanoo Söderlund ja toteaa tavoitteena olevan leikata kalliit sähkötunnit pois ja hyödyntää halvat tunnit.

EPV Energia käyttää sähkön valaistukseen ja lämmön se tuottaa milloin biomassasta milloin sähköllä sähkökattilan avulla. Söderlundin näkemyksen mukaan samoin voisivat toimia sadat kauppapuutarhat eri puolilla maata.

Sähkömarkkinat ovat monimutkaistuneet. Markkinapaikkoina toimii ylös- ja alassäätömarkkinat sekä erilaiset taajuusmarkkinat. Kun sähköpörssi toimii nyt hinnoittelemalla tunnin kerrallaan, voi lähitulevaisuudessa hinnoittelujakso olla vain 15 minuuttia.

Tuulimyllyllä brändätty kasvihuonevihannes voisi saada markkinoilla huomattavan lisäarvon.