Kesko Oyj antaa positiivisen tulosvaroituksen

Kesko nostaa vuoden 2021 tulosohjeistusta. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 740 – 800 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 650 – 750 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kasvu ja tuloskehitys erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä toimialan aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät. Vuonna 2020 Keskon havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa.

Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti on kehittynyt hyvin samalla kun Kespron foodservice-liiketoiminta on vahvistunut edellisestä vuodesta.

Vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen alustava liikevaihto oli noin 2 902 miljoonaa euroa (Q3/2020: 2 651,9 milj. euroa) ja vertailukelpoinen liikevoitto noin 236 miljoonaa euroa (Q3/2020: 181,8 milj. euroa). Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoivat erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vahvan markkinan tukemana. Lisäksi viime vuosina rakentamisen ja talotekniikan kaupassa toteutetut uudistukset ovat merkittävästi parantaneet kannattavuutta yhdessä toteutettujen yrityskauppojen ja niiden onnistuneen integroinnin kanssa. Myös päivittäistavarakaupassa ja autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto ylitti edellisen vuoden tason. Kesko julkistaa kolmannen vuosineljänneksen tuloksen 29.10.2021.

Tulosohjeistuksen noston perusteet

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu yritysasiakaskaupassa on jatkunut ennakoitua vahvempana kaikissa toimintamaissa. Kasvua on tukenut osaltaan rakentamisen markkinoiden ennakoitua voimakkaampi volyymikehitys ja edelleen jatkunut raaka-aineiden hintojen nousu. Raaka-aineiden hintakehitys on ollut voimakkainta erityisesti rakennusmateriaaleissa kuten puutuotteissa, metalleissa ja muovituotteissa. Odotukset loppuvuoden osalta ovat etenkin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa aikaisempaa positiivisemmat.

Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti on kehittynyt hyvin samalla kun Kespron foodservice-liiketoiminta on vahvistunut edellisestä vuodesta.

Autokaupassa myyntikatteen kasvu ja kustannusten sopeuttaminen ovat tukeneet kannattavuutta, mutta komponenttipulasta johtuva saatavuusongelma saattaa heikentää kannattavuutta viimeisellä vuosineljänneksellä.

Yhtiö on pystynyt parantamaan kulusuhdetta kaikilla toimialoilla toimintaa edelleen tehostamalla.

Loppuvuoden arviointia vaikeuttaa pandemiatilanteen jatkuminen ja asiakaskäyttäytymisen haastava ennakoitavuus. Lisäksi arviointia vaikeuttaa tavaroiden saatavuuteen ja hintainflaatioon liittyvät epävarmuudet.

Kasvua syyskuussa liki 10 %

Kesko-konsernin myynti oli syyskuussa 2021 yhteensä 1 019,2 milj. euroa ja se kasvoi 9,8 % edellisestä vuodesta. Myynnin vertailukelpoinen kasvu oli 9,0 %.

”Keskon myynti jatkoi kasvua syyskuussa. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,3 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi vertailukelpoisesti 16,4 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi kaikissa toimintamaissa yritysasiakaskaupan vahvan kehityksen ansiosta”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli syyskuussa 507,9 milj. euroa ja se kasvoi 5,3 %. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 4,1 %. Myynti kasvoi myös K-Citymarketin käyttötavarakaupassa. Kespron myynti kasvoi 8,5 %.