Otsoniveden siirto on haasteellista

Järvenkylän maatilalla on meneillään viljelmämittakaavan koejärjestely otsoniveden käytöstä härmän, homeiden ja tuholaisten torjunnasta otsonivedellä. Professori Risto Tahvosen tutkimustyön aiheena on otsoniveden käyttömenetelmien kehittäminen ja Järvenkylän projektissa tavoitteena on kehittää tekniikka, millä otsoni saadaan siirretyksi kasveille.  Tahvonen ei ole mukana Järvenkylän projektissa. Katso video, jossa Jari Suominen selostaa kesän kokeita.

Jari Suominen toteaa, että ongelmana on löytää sellainen sadetin, jonka heittää otsonivesipisaran hellävaraisesti ja samalla heiluttaa mansikan lehtiä.

PUUTARHA-SANOMAT / SAUVO

Jarvenkyla Oy käynnisti kaksi vuotta sitten Järvenkylän maatilalla tuotekehitysprojektin, joka tähtää otsoniveden hyötykäyttöön puutarhaviljelmillä.

– Otsonivettä tarvitaan suuria määriä, ja sitä pitäisi pystyä tuottamaan myös pintavesistä, joissa on humusta ja mineraaleja, asettaa Jari Suominen haasteellisen tavoitteen, sillä otsoni on herkkä häviämään, kun se kohtaa kiintoainetta.

Jarvenkylan projekti sai huhtikuussa 2021 lisävauhtia Business Finlandin lähdettyä mukaan rahoittamaan hanketta 100 000 eurolla.

– Lisärahoitus mahdollistaa alan parhaiden asiantuntijoiden hyödyntämisen järjestelmän suunnittelussa sekä laadukkaiden menetelmien käytön kehitystyössä tehtävissä testauksissa.

Järvenkylän tilalla on 3 hehtaaria tunnelimansikkaa, josta 1,5 hehtaaria on otsonivesikokeessa.

– Olemme tehneet koejärjestelyn oman näkemyksemme mukaisesti ja koeryhmiä on useita, toteaa Jari.

Järvenkylän maatila tuottaa otsonin taiwanilaisen BES Groupin teknologialla. Se perustuu elektrolyysin, jossa sähkövirta kulkee vedessä olevien anodi- ja kationilevyjen välillä. Syntyvä otsonikaasu kerätään säiliöön, josta se liuotetaan veteen. Järjestelmässä on myös buusteri, jolla voidaan tarvittaessa syöttää otsonia suuria määriä.

– Otsonia on helppo valmistaa ja liuottaa veteen. Haasteena on, miten se saadaan siirtymään kasveille siten, että otsoni säilyy vedessä.