• Maa- ja puutarhataloudessa kului vuonna 2020 energiaa yhteensä 10 723 GWh
  • Energiamäärältään eniten kului moottoripolttoöljyä (3 199 GWh) metsähaketta (3 069 GWh) ja sähköä (1 883 Gwh)
  • Turpeen käyttö väheni
  • Lämmön tuotannosta (ilman sähköä) lähes 60 prosenttia oli uusiutuvaa puu- ja peltoenergiaa
  • Maa- ja puutarhatalous kulutti kolme prosenttia Suomen energian kokonaiskulutuksesta.
  • Tässä esitetyt tiedot ovat ennakkotietoja. Lopullisten tietojen julkaisuajankohta päivitetään Luken tilastojen julkistamiskalenteriin loppuvuodesta 2021.
  • Viimeisen kymmen vuoden aikana tilalukumäärä on vähentynyt 14 000 tilalla (-23 %).