Vakava taimipula viivästyttää viherurakoiden valmistumista

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi taimimarkkinoihin. Taimien kysyntä nousi viime vuoden aikana tuntuvasti kaikkialla Euroopassa huolimatta siitä, millaisia rajoituksia on ollut käytössä. Tämä kävi erittäin selvästi Euroopan Taimitarhajärjestö ENA:n äskettäisessä kokouksessa.

Paakkutaimien nostoa taimistolla.

Taimien kysyntä sekä myymäläkaupassa että viherrakentamisessa oli aiempia vuosia suurempaa. Hyvän kysynnän arvioitiin jatkuvat edelleen tänä vuonna. Selvät merkit tästä kaudesta ovat jo näkyvissä niissä maissa, joissa taimisesonki on käynnistynyt. Tämän vuotinen niukkuus on korostunut siksi, että viime syyssesongilla myytiin merkittäviä määriä tälle vuodelle varatuista taimista.

Suomen markkinoilla taimimenekki oli viime vuonna selvästi parempi kuin aiempina vuosina. Useat lajit ja lajikkeet myytiin loppuun jo kevään sesongin alussa. Tämän vuoksi hyvä kysyntä jatkui loppukauden ja tilanteeseen toi helpotusta uuden taimisadon valmistuminen. Tosin syksyn vaikutukset näkyvät nyt kevään varastotilanteessa, sillä paljon tälle sesongille tarkoitetuista taimista myytiin jo viime vuonna. Tämä selvisi Taimistoviljelijöiden tekemässä tiedustelussa. Viimevuotisen taimipulan vuoksi tämän kevään ennakkotilaukset ja -varaukset ovat selvästi korkeammalla tasolla kuin on totuttu. Jo nyt on monia nimikkeitä myyty loppuun.

Taimipulan vakavuuteen vaikuttaa vahvan kysynnän kasvun lisäksi vastakkainen kehityssuunta, sillä Euroopan tasolla taimitarhatuotanto on viimeisen kymmenen vuoden aikana supistunut. Nämä kaksi trendiä vahvistavat taimipulaa. Suomessakin taimimäärään vaikutti viime vuonna pelkästään se, että eräs tuotannoltaan merkittävä taimisto lopetti toimintansa.

Taimipula tulee vaikuttamaan tulevalla kaudella viherurakoiden aikatauluihin. Kun taimet loppuvat jo kesken kevätsesongin, joudutaan uutta valmistuvaa satoa odottamaan heinäkuun loppupuolelle, kun uusi astiataimisato valmistuu. Viherrakentamisessa tämä taimien saatavuuskatko on selvä force majeure -tekijä, sillä kotimaan pulaa ei voida paikata edes taimituonnilla.

Suuri pula on vaikuttanut Euroopassa myös taimihintoihin. Esimerkiksi Saksassa myymäläkaupan astiataimien hinnat ovat nousseet 10–15 %. Selvästi suuremmat korotukset ovat olleet puiden jatkokasvatuskokojen, esimerkiksi rym (Rungon Ympärys Metrin korkeudelta) 10–12 cm ja 12–14 cm, joilla hintakorotus on ollut 30–50 %.