Ohjeet kausityövoiman turvallisesta maahantulosta

Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistus työnantajille alkutuotannon kausityövoiman turvallisesta maahantulosta on valmistunut. Ohjeistus koskee vain lyhytaikaista kausityötä. Oleskeluluvalla maahan tulevia henkilöitä koskevat yleiset maahantulomääräykset.

Kausityövoimaa tarvitaan jo maaliskuussa mm. tunneleiden rakentamiseen.

Maa- ja metsätalousministeriön ohje alkutuotannon kausityöntekijöiden karanteenissa oloa varten perustuu Suomen hallituksen 4.2.2021 tekemiin linjauksiin sallia ulkomaisen kausityön maahan saapuminen kasvukaudella 2021. Ohjeessa kerrotaan, miten koronatestaus ja karanteeni on järjestettävä. Jokaisen työnantajan on noudattava kyseisiä ohjeita kausityöntekijöiden turvallisen maahantulon toteuttamiseksi.

Työnantajalta vaaditaan lisäksi kausityöntekijän terveysturvallisuussuunnitelma, jossa tulee selkeästi kuvata terveysturvallisuustoimien toteuttaminen. Yksityiskohtaisempi ohje siitä, miten terveysturvallisuussuunnitelma tehdään, valmistuu maaliskuun 2021 alussa ja sen sisällöstä ja käyttöönoton aikataulusta tiedotetaan erikseen.

Ohjeita kausityövoimaan liittyen

Alkutuotannon kausityövoiman turvallinen maahantulo – ohjeistus työnantajille

Ohje alkutuotannon kausityöntekijöiden karanteenissa oloa varten

Lomake työnantajan täytettäväksi: Työnantajan tai toimeksiantajan perustelut työntekijän maahantulon välttämättömyydestä

Katso myös

Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla