MTK vaatii nuorisoseteliä – seteliä tarvitsevat nuoret, yritykset ja yhteiskunta

Koronakriisi uhkaa muodostua nuorille sukupolvikokemukseksi, jonka taakkaa maksetaan pitkään. Opiskelijat uupuvat etäopiskeluun ja työkokemusten sekä tulojen kannalta tärkeät kesätyöpaikat ovat monella kiven alla.

MTK esittää nuorisoseteliä alentamaan työllistymiskynnystä.

– Yritysten mahdollisuudet työllistää ovat haastavia koronakriisin heikentäessä kannattavuutta. Hallituksen tulisi nopeasti ottaa käyttöön MTK:n jo viime vuonna esittämä nuorisoseteli, vaatii MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Helsingin Yliopisto kertoi eilen uutisissa opiskelijoiden voimavarojen ehtymisestä. Samaan aikaan pitkittyvä koronaepidemia pakottaa yrityksiä miettimään mahdollisuuksiaan tarjota kesätöitä. MTK vetoaa työministeri Haataiseen ja maan hallitukseen nuorisosetelin käyttöönottamiseksi. Se olisi helposti johdettavissa nykyisestä palkkatukimallista.

Nuorisosetelillä avattaisiin nuorille mahdollisuuksia tulevaisuuden kannalta välttämättömiin työkokemuksiin. Olemme myös huolissamme, mitä nuorille tapahtuu, jos etäopiskeluvuoden jälkeen kesällä työpaikkojen ovet eivät aukea tai rahat loppuvat töiden puuttuessa, kertoo Mäki-Hakola.

Käytännössä MTK:n esittämä nuorisoseteli toimisi siten, että seteli korvaa työnantajalle osan nuoren työntekijän palkkauskustannuksista ja näin pienentää työllistämisen kynnystä. Mallina käytettäisiin palkkatukea sillä erotuksella, että edellytyksenä on nuoren työllistäminen määräajaksi. Työllistymistä edeltävää työttömyysjaksoa ei edellytetä, vaan työllistyminen onnistuu esimerkiksi opiskelijan tai kotiutuvan varusmiehen kesätyönä.

Maaseudulta on mahdollisuuksia löytää suuri määrä kesätyöpaikkoja. Maatalouden kausitöissä on vuosittain jopa 20 000 pääosin ulkomaista työntekijää. Lisäksi nuorille sopivaa työtä löytyisi esimerkiksi metsätaloudesta ja maaseutumatkailusta.

Viime vuonna kausitöissä työskenteli poikkeuksellisen paljon suomalaisia työntekijöitä. Tätä kehitystä kannattaa edistää kaikin mahdollisin keinoin. Nuorisoseteli mahdollistaisi kesätyöpaikkojen tarjoamisen laajemmin ja pienentäisi kannattavuusongelmissa painivien yritysten työllistämisriskiä, toteaa Mäki-Hakola.

MTK muistuttaa, että koronakriisin nuorille aiheuttamilla henkisillä ja taloudellisilla vaikeuksilla voi olla pitkäkestoisia haittavaikutuksia, joiden estämiseksi yhteiskunnan ja myös yritysten on tehtävä kaikkensa. MTK lupasi yrityskylän #tulevaisuuslupaus-kampanjassa auttaa nuoria polulla työpaikkoihin www.töitäsuomesta.fi kautta. Lisäksi MTK on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, joka tarjoaa työpaikkoja nuorille tulevana kesänä. Tämä ei kuitenkaan riitä.