Itämeren lannoituspäästöt kuriin patentoidun lannoituskeksinnön avulla

Biokasvu Oy:lle on myönnetty 11.11.2020 Eurooppapatentti lannoituskeksinnölle, jonka avulla on mahdollista saada maataloudesta syntyvät hiilidioksidi- ja ravinnepäästöt kuriin. Uuden innovaation avulla on mahdollista valjastaa kaikki kierrätysravinteet tehokkaasti kasvien käyttöön ja välttää päästöjä aiheuttavaa ylilannoitusta.

Pöytyällä sijaitseva Biokasvu haluaa keksinnöllään saattaa typpipäästöt kuriin rehevöittämästä.Itämerta.

Perinteisessä lannoituksessa esimerkiksi typestä viljelykasvit hyödyntävät vain noin 60- 70 %. Loppu jää sadonkorjuun jälkeen osittain mikrobien ruuaksi päätyen hajottamaan maan orgaanista ainetta, hiiltä ja vapauttaa näin myös ravinteita alttiiksi huuhtoutumiselle.

Avain tehokkaaseen lannoittamiseen on typen hyväksikäyttöasteen merkittävä parantaminen, sillä tällä hetkellä jopa kolmasosa käytetyistä typpilannoitteista päätyy kuormittamaan ympäristöä. Biokasvun patentoidun innovaation avulla typen ja samalla muidenkin ravinteiden, myös fosforin, hyväksikäyttöastetta voidaan nostaa merkittävästi ja maatalouden sekä teollisuuden valtavat ravinnevarastot saadaan aidosti hallittuun kiertoon. Maataloudessa syntyy eläintuotannon myötä n. 17 miljoonaa tonnia lantaa ja muita sivuvirtoja, johon on varastoitunut valtava määrä arvokkaita ravinteita. Teoriassa tällä määrällä ravinteita voitaisiin täyttää kaikkien viljeltävien alojen lannoitustarpeista noin kolmannes ja samalla kääntää perinteisen lannoituksen aiheuttama hiilen häviäminen hiilen sitomiseksi maahan.

Biokasvun resepti-innovaation avulla sivuvirroista on mahdollista saada tasapainotettu, kasvin ravinnetarpeet huomioiva lannoite. Innovaation avulla vältetään ylilannoitusta sekä säästetään merkittävällä tavalla maan hiilivarantoja, kun ylimääräinen typpi ei jää enää hajottamaan maan humusta.

58 satoa jäljellä, ellei hiilen hävittämistä lopeteta?

Vuonna 2019 YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO arvioi, että hedelmällinen maa loppuu maailmasta 60 vuodessa tällä menolla. Itse uskomme, että maata viljellään varmasti tämän jälkeenkin, mutta huoli on aiheellinen. Syynä tähän on perinteisessä viljelyssä käytettävä liiallisen liukoisen typen määrä, joka käytännössä johtaa maassa olevan orgaanisen hiilen turhaan hajoamiseen, jolloin hiili katoaa pääosin hiilidioksidina ilmakehään. Samalla lannoissa oleva orgaaninen typpi jää käyttämättä kasvukauden aikana ja pahimmillaan se vapautuu vasta kasvukauden jälkeen, jolloin sekin hajottaa maan orgaanista hiiltä.

Biokasvun patentoimalla menetelmällä säästetään ravinteita ja maan hiilivarantoja, kun ylimääräinen typpi ei olisi enää hajottamassa maan orgaanista ainesta. Lantojen sisältämän hiilen säästyminen ja sen sitominen maahan kääntää lannan arvon kokonaan uuteen merkitykseen myös ilmastonäkökulmasta, kun lannan avulla viljelymaasta tulee todellinen hiilinielu. Parhaimmillaan Biokasvun innovaatio on merkittävä edistysaskel kaikille Itämeren, Euroopan ja muille maailman lauhan vyöhykkeen maille talouden- ja luonnonsuojelun näkökulmasta.

Innovaation pohjalta kehitetty käytännön tuote on ollut koekäytössä käytännön viljelyksillä vuosittain keksinnön syntymisestä asti. Tuote on todettu toimivaksi kaikkina testivuosina, erilaisilla maalajeilla, viljelykasveilla, levitystekniikoilla ja kasvukausien sääoloilla. Tuote voidaan valmistaa tunnetuista orgaanisista aineista, sekä mikrobien toiminnan tehostumisen vaatimista hivenaineista. Se soveltuu myös luomutuotantoon. Tuotteen hehtaarikustannus jää selkeästi alle sen tuottaman lisäsadon arvon samalla, kun hiilen määrä maassa kääntyy merkittävään kasvuun.

Biokasvu Oy on pieni, aikanaan entisen lannoitemonopoli Kemiran, kierrätysravinteiden käyttöönoton tehostamiseen perustettu, tytäryhtiö. Sittemmin se on ollut yksityisessä omistuksessa ja tehnyt yli 30 vuotta laaja-alaista kierrätysravinteiden hyödyntämiseen tähtäävää tutkimus- ja tuotekehitystyötä useille alan toimijoille. Viimeiset 10 vuotta se on keskittynyt lannoiteravinteiksi soveltuvien sivuvirtojen hyödyntämismallien kehittelyyn ja aiemmin vähälle tutkimukselle jääneen viljelysmaan mikrobitoiminnan problematiikan selvittämiseen ja toiminnan ymmärtämiseen.

– Biokasvu Oy etsii nyt yhteistyökumppania, jolla on riittävät resurssit tuotteen nopeaan lanseeraukseen ensin Suomessa ja Itämeren maissa ja mahdollisimman nopeasti muissa maailman lauhan vyöhykkeen maissa, sanoo toimitusjohtaja Juha Tilkanen.