Biolan käynnistää selvitystyön Sarvinevan suolla

Biolan Groupiin kuuluvan Ecomoss Oy:n rahkasammalen keruusta Sarvinevan suolla on uutisoitu mediassa. Uutisointi liittyy Suomen luonnonsuojeluliiton 20.10. julkaisemaan tiedotteeseen, jonka mukaan Biolan on kerännyt rahkasammalta luonnontilaisella Sarvinevan suolla, ja että keruu on tapahtunut liian syvällä suon pinnasta. Biolan suhtautuu esitettyyn kritiikkiin erittäin vakavasti ja käynnistää välittömästi selvitystyön.

Biolanin toimitusjohtaja Teppo Rantanen pahoittelee rahkaturpeen nostossa tehtyä virhettä.

– Saamiemme tietojen mukaan toimintamme Sarvinevalla kesällä 2020 on ulottunut myös luonnontilaiselle osalle suoaluetta, jolta rahkasammalta ei saisi kerätä. Näin ei pitäisi missään nimessä tapahtua, ja pyydämme tätä anteeksi. Biolanin periaatteena on kerätä rahkasammalta ainoastaan luonnontilaisuudeltaan luokkiin 1−3 kuuluvilta, jo ihmisen toiminnan vuoksi muuttuneilta soilta ja suoalueilta, ei luokkaan 4−5 kuuluvilta suoalueilta tai suon osilta, jotka lasketaan luonnontilaisiksi, sanoo Biolanin toimitusjohtaja Teppo Rantanen.

Biolan käynnistää välittömästi ulkopuolisen tahon kanssa selvitystyön, jossa tilanne suolla tutkitaan perinpohjaisesti.

– Olemme tehneet Luonnonvarakeskukselle toimeksiannon asiasta. Aiomme selvittää toimintaamme myös muilla alueilla kuten Kivisalmennevalla, Rantanen kertoo.

Selvitystyö tullaan tekemään avoimessa hengessä. Biolan kutsuu Suomen luonnonsuojeluliiton ja median mukaan seuraamaan selvitystyötä.

Rahkasammalella korvataan turvetta ruuan kasvatuksessa

Biolan haluaa löytää vaihtoehtoja ruuantuotannossa käytettävälle turpeelle. Rahkasammal on nopeasti uusiutuva vaihtoehto, jolla on erinomaiset kasvuominaisuudet.

– Tällä hetkellä ruokaa, jota syömme, kasvatetaan paljon turpeessa, eikä se ole mielestämme kestävää. Siksi tavoitteenamme on löytää vaihtoehtoja turpeelle, Rantanen toteaa.

Biolan toivoo, että rahkasammalen keruuseen luodaan selkeät pelisäännöt ja haluaa olla aktiivisesti mukana luomassa niitä. Yhteiset pelisäännöt ovat kaikkien etu.

– Rahkasammalen käyttö kasvualustana on suhteellisen tuore innovaatio, ja sen kerääminen on uutta kaikille toimijoille – myös meille. Osallistumme mieluusti yhdessä luonnonsuojelujärjestöjen kanssa yhteisten toimintatapojen luomiseen ja toivomme avointa keskustelua aiheesta. Kiitämme myös ministeri Krista Mikkosen työtä tutkimustiedon lisäämiseksi ja ilmoitusmenettelyn käyttöönottamiseksi rahkasammalsoilla. Annamme sille kaiken tukemme, Rantanen summaa.

Biolan tiedottaa selvitysten lopputuloksista heti, kun ne valmistuvat.