Perunaa on varastoissa samoin kuin viime syksynä

Lokakuun puolivälissä maatilojen varastoissa oli ruoka- ja ruokateollisuusperunaa 204 miljoonaa kiloa, josta ruokaperunaa oli 163 miljoonaa kiloa. Pienentynyttä viljelyalaa kompensoi hyvä satotaso, joten yhteensä perunaa on varastossa saman verran kuin syksyllä 2019. Ruokaperunaa oli varastoissa neljä miljoonaa kiloa viime syksyä vähemmän.

Ruokaperunaa valintatasolla

Kesä 2020 oli kaiken kaikkiaan melko hyvä perunan viljelylle, toki paikoin voimakkaat sateet elokuussa ja sadonkorjuuvaiheessa vaikeuttivat nostojen oikea-aikaisuutta. Tämä syksy oli myös poikkeuksellisen lämmin ja hallatuhoja ei juuri esiintynyt.

– Runsaiden sateiden yleistyminen tuo uusia vaatimuksia perunan viljelylle. Erityisesti maan kasvukunto ja salaojituksen toimivuus ovat tärkeitä. Toinen haaste on lämpimät ja kosteat syksyt, jotka vaikeuttavat perunavarastojen jäähdyttämistä ja sadon kuivumista, pohtii yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Ruoka- ja ruokateollisuusperunan varastotilanne lokakuun puolivälissä vuosina 2010-2020

Varastotilanne normaali

Ruokaperunan kokonaisvarastomäärästä kolme neljäsosaa eli 124 miljoonaa kiloa oli varastoissa Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla. Viimevuotiseen verrattua määrä on miljoona kiloa pienempi.

Ruoka- ja ruokateollisuusperunan yhteenlaskettu pinta-ala väheni tilastokyselyyn kuuluvilla tiloilla edellisvuotisesta 342 hehtaarilla, josta ruokaperuna-alan osuus oli 297 hehtaaria. Viljely väheni ennen kaikkea Pohjanmaalla, jossa ruoka- ja ruokateollisuusperunaa oli 160 hehtaaria edellisvuotista vähemmän. Ruokaperunan päätuotantoalueella Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla satotaso kohosi 33 tonniin hehtaarilta eli yli maan keskisatotason, joka oli 32 tonnia hehtaarilta.

Tuonti, vienti ja hinnat

Muualla Euroopassa on perunan satomäärä tänä vuonna melko normaali, Länsi-Euroopan satotasoa kutisti kuivuus. Tullin tietojen mukaan Suomeen tuotiin ruokaperunaa elokuussa 0,9 miljoonaa kiloa, valtaosin Tanskasta. Maataloustuotteiden tuottajahinnat -tilaston mukaan tuottajahinta Suomessa kohosi elokuun 18,28 eurosta per sata kiloa syyskuun 19,15 euroon sadalta kilolta. Perunan laatu oli syyskuussa viime syksyn tasolla. Varastoitavan perunan laatua voi heikentää virustaudit.

Koronan vaikutukset moninaisia

Tämä vuosi on ollut monella tapaa poikkeuksellinen myös perunamarkkinoilla. Keväällä kuoritun ruokaperunan käyttö suurtalouksissa väheni selvästi koronasulkujen vuoksi, mutta toisaalta ruuan valmistus kotona lisääntyi, samoin myös einesten käyttö. Työvoiman saatavuusongelmat jäivät pelättyä vähäisemmiksi ja hyvänä pidettiin ulkomaisen työvoiman aiempaa joustavampia siirtymismahdollisuuksia esimerkiksi mansikan sadonkorjuusta perunan nostoon.

Tilaston taustaa

Varastokyselyyn osallistuivat ne ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljelevät tilat, joiden peruna-ala oli vähintään viisi hehtaaria.

Tällaisia tiloja oli 416 ja niiden ruoka- ja ruokateollisuusperuna-ala oli yhteensä 10 359 hehtaaria. Viime vuoteen verrattuna tilojen lukumäärä väheni 32:lla eli seitsemällä prosentilla. Ala väheni 342  hehtaarilla, vähennystä kolme prosenttia. Keskimääräinen ruoka- ja ruokateollisuusperuna-ala oli 25 hehtaaria tilaa kohti. Tilastokyselyssä oli mukana puolet näistä tiloista. Vastausprosentti oli hyvä, 94.