Kausityöntekijöiden kiintiötä tuplattiin

Hallitus tarkisti neuvottelussaan 29. toukokuuta maa- ja puutarhatiloilla sadonkorjuuta varten tarvittavan kausityövoiman enimmäismäärää. Hallitus päätti sallia aikaisemmin päätetyn 4 500 henkilön lisäksi 1.6 alkaen 4 500 EU:n ulkopuolelta tulevan henkilön maahantulon alkutuotannon sadonkorjuutarpeisiin.

Valtioneuvosto helpottaa poimijatyövoiman saantia lisäämällä EU:n ulkopuolisten maiden kausityövoimakiintiötä vielä 4500 henkilöllä, jolloin lupa on  edellisten päätösten kanssa 9000 työntekijän maahan saapumiseen.

EU:n ulkopuolelta tulevat kausityöntekijät pääsevät maahan, jos sekä maahan pääsyyn että työntekoon liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa ja työntekijällä on työnantajan perustelulomake maahantulon välttämättömyydestä.

Maahanmuuttovirasto päättää ja käsittelee pääosan kausityöntekijöiden lupa-asioista. Rajavartiolaitos tekee lopullisen päätöksen maahan pääsystä. Maahanpääsyn edellytyksenä on edelleen 14 vuorokauden karanteeninomaisten olosuhteiden järjestäminen.

Maahanmuuttovirasto jatkaa vireillä olevien lupahakemusten käsittelyä. Hakemuksia käsitellään alkuperäisen hakemukseen kirjatun työjakson alkamisajan mukaisessa järjestyksessä.

Ulkomailta tulevien kausityöntekijöiden lisäksi arvioidaan tarvittavan useita tuhansia työntekijöitä kotimaasta. Alkutuotannon kausityöstä kiinnostuneet, Suomessa asuvat työnhakijat voivat etsiä vapaita työpaikkoja TE-toimistojen sivuilta sekä Töitä Suomesta –palvelusta: www.töitäsuomesta.fi. Sivustolta löytyy myös työnantajien ja työntekijöiden neuvontaan perustettu puhelinpalvelu.

Maahanmuuttovirasto antaa kausityöntekijöille tietoa maahanmuuton ehdoista. Katso: www.migri.fi

Rajavartiolaitos antaa tietoja maahan saapumisesta. Katso: www.raja.fi

Vastauksia maa- ja metsätalousminsiteriön hallinnonalalta usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy tästä.