Vanha kasvualusta voidaan uudistaa

Suomen Biokiertotuote Oy on saanut patentin menetelmälle kasvualustojen valmistukseen. Uudessa menetelmässä kierrätetään vanhat kasvualustat, viljankorret ja kasvien varret sekä talousjätteet ja muut biojätteet uusiokäyttöön. Menetelmän avulla voidaan parantaa myös viljely- ja kasvimaiden sekä nurmialueiden köyhtynyttä maa-ainesta.

Suomen Biokiertotuote Oy on saanut patentin menetelmälle kasvualustojen valmistukseen.

– Suomeen tuotiin v. 2019 n. 178 milj. euron arvosta erilaisia lannoitteita, joten tuotteen taloudellinen ja sekä luontoa säästävä vaikutus on suuri, kertovat menetelmän kehittäjät Martti Kivioja ja Jouko Leppänen.

– Patentoidun menetelmämme avulla suuri osa vanhaan kasvualustaan käytetyistä lannoitteista saadaan hyödynnettyä uudelleen ja samalla voidaan säästää myös uuden kasvualustan kasteluveden määrää, Kivioja ja Leppänen jatkavat.

Kenttäkokeissa havaittiin, että pelkästään ProBIO Tech®-mikrobiseoksen käyttö lisää kauppapuutarhan kasvualustojen vaihtoväliä yhdestä vuodesta jopa neljään vuoteen. Tämän jälkeen kasvualustat voidaan helposti kunnostaa uudelleen käytettäviksi paikan päällä.

Biojätteen muokkaukseen käytettävä menetelmä ja laite on, sekä kehitetty että patentoitu Suomessa. Kasvi- ja maataloustuotteiden ongelmien ollessa globaaleja, olemme hakeneet menetelmälle myös maailmanlaajuista patenttia, kertoo Suomen Biokiertotuotteen hallituksen puheenjohtaja Martti Kivioja.

Biojätteeseen mikrobiseosta

Patentoitu menetelmä perustuu biojätteen mekaaniseen muokkaukseen. ProBIO Tech®-mikrobiseos lisätään prosessissa nopeuttamaan biomassan kompostoitumista. Biohiiltä voidaan tarvittaessa käyttää parantamaan sekä alustan happitaloutta että kosteudenhallintaa ja mahdollisesti tarvittavat muut tukimateriaalit voidaan sekoittaa mukaan samassa prosessissa.

Muokattu massa voidaan aumata kompostoitumaan muutaman kuukauden ajaksi. Mikrobiseoksessa olevien anaerobisten hajottajamikrobien ansiosta kompostia ei tarvitse kääntää, joka taas mahdollistaa muokatun massan levittämisen takaisin viljelymaalle kompostoitumaan lumen alla talvikauden ajaksi.

Mikrobit hajottavat biomassassa olevat ravinteet ja lannoitejäämät sellaiseen muotoon, että kasvit voivat hyödyntää niitä tehokkaammin. Menetelmän avulla myös nopeutetaan huomattavasti jätemateriaalien luonnollista hajoamista ja ravinnekiertoa.

Siirrettävä laitteisto

Tuotteen hyödyntämiseen on kehitetty myös laitteisto. Laitteisto murskaa erilaiset biojakeet hienoksi massaksi, johon sekoitetaan mikrobiseos, biohiili ja mahdolliset tukimateriaalit.

Laite on siirrettävä, joka mahdollistaa muokkauksen siellä, missä jätejakeet syntyvät. Laitteiston kokoa voi tarvittaessa skaalata ja se voidaan asentaa myös kiinteäksi, esim. kaatopaikan yhteyteen.

Puutarha-Sanomien numerossa 10/2018 Martti Kivioja kertoi uudesta menetelmästä säästää luontoa ja rahaa. Lue juttu, klikkaa tästä lehteen.