1500 työntekijän lista on jo Rajavartiolaitoksella

Maa- ja metsätalousministeriö on toimittanut Rajavartiolaitokselle listan kausityöntekijöistä, jotka ovat huoltovarmuuden kannalta kaikkein kriittisimpiä työntekijöitä maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden yrityksissä. Rajavartiolaitos päättää työntekijöiden maahanpääsystä.

Suomi valmistautuu ottamaan maahan noin 1500 alkutuotannon kausityöntekijää. Kyseessä olevat henkilöt tulevat työskentelemään alkutuotannossa erityisesti työnjohtajina tai muissa erityistehtävissä. Joukosta suurin osa sijoittuu maa- ja puutarhatiloille, mutta pieni joukko tulee myös metsä- ja kalatalouden kriittisiin tehtäviin.

Viljelijät odottavat työvoiman saapumista. Jorma ja Helena Handolin tutkistelevat ensimmäisiä petiin tehtyjä taimikylvöksiä. Puutarha-Sanomien arkistokuva.

Suomeen pääsevät kausityöntekijät on listattu maa-, metsä- ja kalatalouden yrityksiltä saatujen tietojen perusteella. MMM kartoitti yritysten työvoiman tarvetta (7.–9.4.) kiireellisellä verkkokyselyllä.

Saapuvista kausityöntekijöistä suurimman osan (2/3) odotetaan olevan ukrainalaisia. Työntekijöitä saapuu myös EU-maista kuten Baltian maista, Romaniasta ja Bulgariasta.

MMM:n kokoama lista on suositus, joka perustuu sekä yritysten ilmoittamiin tarpeisiin, että tärkeään huoltovarmuusnäkökulmaan. Rajavartiolaitos päättää jokaisen työntekijän maahanpääsystä tapauskohtaisen harkinnan perusteella hallituksen 6.4. päätökseen nojaten. Myös muiden, normaalisti voimassaolevien maahantulon edellytysten tulee täyttyä.

Maatilat ja yritykset saavat sähköpostia ministeriöltä

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa sähköpostilla pikimmiten valintaesityksistä niille yrityksille, jotka saavat kiintiöpaikkoja ulkomaisille kausityöntekijöilleen. Tietyt maatilat ja kala- ja metsätalouden toimijat voivat näin käynnistää jatkovalmistelut työntekijöiden saamisesta Suomeen.

Koronatilanteen takia valtiot ovat asettaneet rajoituksia maasta poistumiselle. Lopullisen luvan maasta poistumiselle antaa aina lähettäjämaa. Aikataulussa on huomioitava kausityöntekijöiden omien kotimaiden kansalliset prosessit.

Kaikki ulkomailta saapuvat työntekijät ohjataan kahden viikon mittaiseen karanteeniin. Karanteenin järjestämisestä ja työntekijöiden terveydentilan seurannasta vastaa työnantaja. Työnantajan on myös varmistettava, että tulija siirtyy suoraan ja turvallisesti rajalta karanteenitiloihin.

Kausityöntekijöille vireillä tilauslentoja

Kausityöntekijöiden saamiseksi Suomeen järjestetään tarvittaessa charterlentoja.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK koordinoi kausityöntekijöille järjestettäviä lentoja Ukrainaista ja antaa tarvittaessa lisätietoa asiasta. Yrittäjät voivat ilmoittaa charterlentotarpeesta Töitä Suomesta -palvelussa (www.töitäsuomesta.fi).

Mikäli lentoja järjestetään, niistä aiheutuvista kustannuksista vastaavat kausityövoimaa tarvitsevat yrittäjät tai saapuvat työntekijät.

Kausityövoiman tarve maatiloilla ja metsätaloudessa on edelleen suuri. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kertoo, että 1500 hengen joukko ei pysty täyttämään kaikkea tarvetta, mutta helpottaa monen maatilan tilannetta kokeneen työvoiman osalta.

– Selvää on, että kasvukauden edetessä 1500 hengen joukolla ei hoideta kuin osa kevättöistä. Toimijoiden tulisi käyttää nyt myös kotimaista työvoimaa ja hyödyntää tähän erikoistuneita työnvälityspalveluita. Avoimet työpaikat ovat myös avoinna kotimaisille työntekijöille, Husu-Kallio kertoo.

Kotimaisen kausityövoiman saatavuutta edistetään www.töitäsuomesta.fi- ja TE-palvelut-verkkosivuilla. Molemmilla sivuilla voi laittaa työpaikkoja näkyviin.