Ulkomaiselle työntekijällä oltava työnantajan perustelu

Maa- ja metsätalousministeriö teki pääsiäisviikolla kiireellisen kyselyn kausityövoiman tarpeesta alkutuotannon yrityksille. Ministeriön saamien vastausten perusteella alkutuotannossa tarvittaisiin kiireellisimmin kriittisille aloille ulkomaista kausityövoimaa noin 3700 henkeä.

Nämä ukrainalaiset työntekijät pääsivät Kulmalan tilalla juuri ennen rajojen sulkeutumista. Nyt MMM ja Huoltovarmuuskeskus valitsevat, kenelle myönnetään maahantulolupa. Tulijalla täytyy olla työnantajan lisäperustelu työn tärkeydestä.

Kyselyn perusteella jaetaan hallituksen linjauksen mukaiset 1 500 ulkomaista kausityöntekijää eläin-, puutarha- ja kasvinviljelytiloille, joten työvoiman tarpeesta yli puolet tullaan karsimaan.

MMM ja Huoltovarmuuskeskus päättävät miten 1500 työntekijää jaetaan. Nämä tahot katsovat hakemukset ja arvioivat niitä huoltovarmuuden näkökulmasta. Viranomaiset asettavat hakemukset järjestykseen, ja antavat tiedot tiloille, ketkä listalla ovat mukana.

1500 kausityöntekijää on ministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen yhdessä arvioima minimi, jolla kevään työt saadaan suoritettua. Maa- ja metsätalousministeriö toimittaa listan työntekijöistä tiistaina 14.4. eteenpäin Rajavartiolaitokselle, joka lopulta päättää maahan päästettävästä kausityövoimasta.

Poikkeustilan aikana työntekijän on esitettävä muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi rajanviranomaiselle työnantajan perustelu maahantulon välttämättömyydestä.

Suomeen pyrkivä työntekijä esittää muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi alla tässä linkissä olevan perustelulomakkeen Suomen rajalla rajatarkastusviranomaiselle, jonka toimivaltaan kuuluu päätös siitä, täyttääkö henkilö poikkeustilan aikaiset kriteerit välttämättömästä liikenteestä ja sallitaanko maahantulo.

Mikäli henkilö täyttää maahantulon edellytykset ja maahantulo sallitaan, tulee henkilön siirtyä välittömästi karanteeniin tai karanteenia vastaaviin olosuhteisiin kahden viikon ajaksi.

Täytettävä lomake on uusittu 17.4. tässä linkki uuteen täytettävään lomakkeeseen TEM: Välttämätön maahantulo työnantajalomake