Kiireellinen verkkokysely kausityövoiman välittömästä tarpeesta

Hallitus linjasi 6. huhtikuuta maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan huoltovarmuuden kannalta kriittisen työvoiman maahantulon reunaehdoista. Ne käsittävät ensi vaiheen 1500 työntekijän vastaanoton toimenpiteet työvoiman allokoinnista, kuljetuksista ja karanteenista. Koska määrä kattaa vain osan alkutuotannon kausityötarpeesta, hallitus valmistelee erikseen toimia, jotka mahdollistavat jo maassa olevien työllistämistä kausitöissä.

Kausityövoimaa koskeva kyselyyn tulee vastata vuorokauden kulueassa, 9.4. klo 6 mennessä

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisee tänään maa- ja metsätaloussektorin yrityksille verkkokyselyn, jolla kartoitetaan yritysten tulevan kahden kuukauden välttämätöntä ulkomaisen kausityövoiman tarvetta. Vastausten on oltava maa- ja metsätalousministeriössä torstaina 9. huhtikuuta klo 06.00 mennessä.

Kyselyn päätyttyä maa- ja metsätalousministeriö yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa käy läpi vastaukset ja tekee kartoituksen maatilojen työvoiman tarpeista. Tämän perusteella muotoutuu lista niistä yrityksistä, jotka kuuluvat 1500 ulkomaisen kausityöntekijän kiintiöön. Tiedot toimitetaan eteenpäin Rajavartiolaitokselle.

Mukaan haluavien työnantajien on sitouduttava THL:n karanteenimääräyksiin.

Kysely on tarkoitettu alkutuotannon parissa toimiville työnantajille maatalouden ja metsätalouden piirissä. Kysely on tarkoitettu ainoastaan niille, jotka haluavat saada palvelukseensa ulkomaista kausityövoimaa.

Linkit kyselyyn:
suomenkielinen kysely

ruotsinkielinen kysely